Noutăți Legislative

S-a modificat și completat Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

A fost publicată Hotărârea 391/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a […]

Noutăți Legislative

Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor

Unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în reţeaua şcolară naţională au obligaţia: a) să anunţe inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care funcţionează despre hotărârea judecătorească […]