Opinii

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV POATE DUCE LA ESEC SCOLAR

Rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, mai degrabă, „eficienţa şcolară” a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, motivaţia, perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea faţă de învăţătură etc. Inadaptarea elevului la ambianţa şcolară şi la regulamentul de funcţiona- re corespunzătoare a oricărei instituţii şcolare duc la performanţe scăzute, eventual la eşec şcolar. Printre factorii care determină această   inadaptabilitate a  elevului este şi comunicarea profesor-elev. Une- le comportamente ale cadrelor didac- tice, în special a acelora care predau materii care se cer la examene, pot fi factori favorizanţi ai eşecului şcolar. Dintre a...

[Articol complet Articol complet]

FORMAREA COMPETENTELOR TEHNICE PRIN CORELAREA PREGATIRII TEORETICE CU PREGATIREA IN LABORATOR SI INSTRUIREA PRACTICA

Corelarea între pregătirea profesională şi succesul în carieră este una foarte strânsă, formând o relaţie de inter- dependenţă. Meseria, această îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practică orice muncitor pe bază unei calificări corespunzătoare, căpăta valenţe deosebite. Rolul  decisiv  în  calificarea muncitorului  îl  dobândeşte competenţa profesională-capacitata intelectuală şi manu- ală de a utiliza şi de a conduce maşinile şi utilajele într-un pro- ces tehnologic în continuă transformare şi perfecţionare. Disciplinele tehnologice ocupă un rol aparte în conţinutul învăţământului datorită specificului şi finalităţii lor.  Î...

[Articol complet Articol complet]

NORMA, UZUL SI ABUZUL

Ştiu că mă angajez într-o contro- versă, una veche şi nerezolvată, dar despre care cred că nu strică să mai vorbim, măcar pentru simplul fapt că unora dintre noi ar putea să le trezeas- că la viaţă conştiinţa adormită. Zilele astea m-am lovit, după mult timp, de cinismul unor colegi de-ai noş- tri care transformă copiii în numere, în avantaje, în combinaţii strategic gândi- te, şi, deşi lucrez în sistem din 2007, măr- turisesc cu sinceritate că aceste aspec- te nu le-am mai sesizat de pe vremea când eu eram elevă, pentru că liceul m-a ferit de aceste monstruoase rea- lităţi, în ecuaţie intervenind repartiţia computerizată şi se pare că face trea- bă bună în proporţie de 99,99% (deşi mulţi au urlat ca di...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1