Eveniment

PILONI IN ARHITECTURA SISTEMULUI DE EDUCATIE ROMANESC

Potrivit raportului, România se va confrunta, în deceniile următoare, cu o serie de schimbări sociale şi economi- ce care pot fi doar parţial prevăzute. În acest context, autorii proiectului apreci- ază faptul că dezvoltarea sistemului de educaţie din România trebuie să aibă la bază, în permanenţă, următorii piloni:

1.  Personalizarea şi  asigurarea ca- lităţii  procesului educaţional  pentru toţi elevii/studenţii. Sistemul se centrează pe nevoile beneficiarului şi nu invers, oferind experienţe  de învăţare  autentice pen- tru fiecare copil sau tânăr, pornind de la profilul şi înclinaţiile acestuia. Astfel, se maximizează potenţialul fiecăruia, trans- formând educaţia într-un proces nu doar util, ci şi plăcut, în care comunitatea edu- caţională este motivată să participe.

2. Flexibilitatea sistemului de edu- caţie ne va permite să răspundem în mod corect caracteristicilor beneficia- rilor şi actorilor implicaţi: elevi, studenţi, profesori, personal administrativ, părinţi şi angajatori etc. - precum şi ale co- munităţilor de  învăţare. Rutele  flexibi- le de formare, punţile de schimbare a parcursului de formare sau diversitatea specializărilor/profilurilor sunt câţiva din- tre indicatorii gradului de flexibilitate. Acest pilon implică automat un nivel ridicat de adaptabilitate a sistemului, ce caracterizează simultan structuri (in- stituţii, comunităţi,  clase, grupe) şi per- soane (cadre didactice, elevi, studenţi, părinţi). Flexibilitatea ne va permite să înţelegem  noile schimbări şi să le răs- pundem adecvat.

3. Adaptabilitatea sistemului la schimbările externe şi la tendinţele viito- rului. Aceasta presupune corelarea cu recomandările şi practicile internaţiona- le, respectând însă ferm principiile eticii şi integrităţii pentru toţi membrii comunităţii educaţionale şi fructificând punctele for- te ale sistemului educaţional românesc.

Cei trei piloni trebuie să se regăseas- că  transversal în  structura,  politicile  şi normele care  vor  caracteriza sistemul de educaţie. De respectarea acestora depinde performanţa  educaţiei  româ- neşti, creşterea încrederii cetăţenilor  în sistemul educaţional şi recunoaşterea sa internaţională. De interiorizarea şi conso- lidarea acestora de către profesori, pă- rinţi, elevi, studenţi şi decidenţi depinde viitorul României Centenare.

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  PILONI IN ARHITECTURA SISTEMULUI DE EDUCATIE ROMANESC