Eveniment

ROMANIA EDUCATA – O SANSA PENTRU SCOALA ROMANEASCA

În prezenţa a peste o sută de invi- taţi, Preşedintele Klaus Iohannis a lan- sat,  pe  5  decembrie  2018,  Proiectul „România Educată“. Acest document conţine obiectivele şi strategia pentru perioada  2018-2030,  precum  şi  şap- te domenii tematice cu obiective şi acţiuni (cariera didactică, echitatea, profesionalizarea managementului educaţional, învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul superior, edu- caţia timpurie, evaluarea). În cuvântul de deschidere, preşe- dintele Klaus Iohaniis a explicat de ce este nevoie de acest proiect. „Lumea mă întreabă ce este acest proiect Ro- mânia Educată şi de ce mă ocup eu de aş...

[Articol complet Articol complet]

PILONI IN ARHITECTURA SISTEMULUI DE EDUCATIE ROMANESC

Potrivit raportului, România se va confrunta, în deceniile următoare, cu o serie de schimbări sociale şi economi- ce care pot fi doar parţial prevăzute. În acest context, autorii proiectului apreci- ază faptul că dezvoltarea sistemului de educaţie din România trebuie să aibă la bază, în permanenţă, următorii piloni: 1.  Personalizarea şi  asigurarea ca- lităţii  procesului educaţional  pentru toţi elevii/studenţii. Sistemul se centrează pe nevoile beneficiarului şi nu invers, oferind experienţe  de învăţare  autentice pen- tru fiecare copil sau tânăr, pornind de la profilul şi înclinaţiile acestuia. As...

[Articol complet Articol complet]

DOUASPREZECE DEZIDERATE PENTRU ROMANIA EDUCATA, LA ORIZONTUL 2030

1. Sistemul de educaţie formează ce- tăţeni activi, cu valori europene, adap- taţi condiţiilor economice şi sociale, cu o cultură civică şi democratică solidă. Cel care învaţă depăşeşte un nivel minim de alfabetizare funcţională şi digitală. Este autonom în învăţare, are capacitatea de a-şi auto-regla propria învăţare şi îşi poate identifica şi gestiona singur emoţii- le, fiind capabil să comunice astfel încât să aibă relaţii armonioase, în familie şi so- cietate. Totodată, îi este încurajată crea- tivitatea încă din timpul educaţiei timpu- rii şi, ulterior, îi este sus...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1