Actualitate

PROIECT INTERJUDETEAN: UNIREA, ROMANII AU FACUT-O

Sindicatul din Învăţământ ,,Spiru Haret” Mureş împreună cu Sindicatul din Învăţământ „Spiru Haret” Cluj şi cu S.I.P. JUD. SIBIU au organizat, în perioada 24 -30 septembrie, cu ocazia a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, acţiunea „Unirea, românii au făcut-o!“. Printre obiectivele proiectului s-au numărat: permanentizarea legăturilor dintre par-tenerii actului educaţional şi sindical, cultivarea valorilor cetăţeniei active, revitalizarea sentimentului patriotic şi a identităţii naţionale, formularea de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemelor în societatea contemporană europeană.

După întâlnirea birourilor executive ale celor trei sindicate cu preşedintele FSE „SPIRU HARET“, Marius Ovidiu Nistor, care a avut loc la Casa Sindicatelor din Târgu Mureş, unde fi ecare participant a primit un steag al României şi o co-cardă tricoloră, delegaţia s-a deplasat la Monumentul eroilor de la Oarba de Mureş, unde au fost depuse fl ori în cin-stea ostaşilor români care s-au jertfit în cel de-Al Doilea Război Mondial. Bătă-lia de la Oarba de Mureş a început în 16 septembrie 1944 şi s-a încheiat în 6 octombrie 1944. Tragedia românească a avut loc în urma ordinului de a ataca frontal şi fără sprijin de artilerie poziţiile germane afl ate pe Dealul Sângeorgiu. O decizie care a costat 11.000 de vieţi. Ordinul a venit de la generalul rus Ser-ghei Trofi menco, cel care era şi coman-dantul Armatei a 4-a Română. Dea-lul Sângeorgiu era apărat de Divizia germană 8 Cavalerie SS. Cu toate că Armata Română deţinea în mod co-vârşitor superioritatea numerică, nemţii benefi ciau de experienţa militară, dar şi de armament mult mai modern. În urma atacului (22-25 septembrie 1944), ostaşii români din Diviziile 9 şi 11 Infanterie Române din Corpul 6 de Armată au fost masacraţi pe o linie de front de numai 400 de metri. La decizia coman-dantului sovietic Serghei Trofi menco, românii au fost trimişi să treacă Mureşul fără aparat logistic şi în lipsa unui pod. Practic, fi ecare era pe cont propriu, trecea de unul singur apele repezi ale Mureşului. Ulterior, aceştia erau nevoiţi să atace poziţiile germane afl ate pe dealurile abrupte. Armata Română era la propriu, carne de tun pentru poziţiile germane. Decizia comandantului rus a fost greu de înţeles, având în vedere că exista posibilitatea de încercurire a poziţiilor germane pe fl ancuri. Acesta şi-ar motivat ordinul prin neîncrederea pe care o avea în români.

După momentul emoţionant de la Monumentul Eroilor, delegaţia s-a deplasat la Pensiunea Sindicatului din Învăţământ „Spiru Haret” Mureş, din localitatea Dulcea, unde seria mani-festărilor a continuat cu dezvelirea unei plăci de marmură pentru celebrarea a cinci ani de la unirea celor două fede-raţii sindicale (FSI „SPIRU HARET“ şi FEN). Alegerea acestui loc pentru dezveli-rea plăcii nu a fost întâmplătoare. La această pensiune, în noiembrie 2012, au avut loc ultimele negocieri privind fuziunea.

Organizatorii au vrut ca, prin acţiunile întreprinse, să trezească în rân-dul celor prezenţi sentimentul naţional. „Patriotismul este considerat astăzi de-suet. De multe ori, ne călcăm dezinvolt identitatea în picioare, nu facem efor-turi de a reconstrui cu migală mozaicul istoriei, cel puţin a evenimentelor ma-jore ale ţării. Entuziasmul patriotic oare s-a stins? Să fie adevărat că a fi român e un complex? Noi venim cu o alterna-tivă. Aceste vremuri încărcate de sem-nificaţie istorică românească fac parte şi din noi. Prin acest proiect ne-am dorit să dezvoltăm interesul profesorilor şi ele-vilor pentru istorie, descoperirea valo-rilor trecutului şi respectarea lor în pre-zent“, se arată în materialul care a stat la baza proiectului.

O surpriză deosebită a fost pre-zenţa, în a doua zi a acţiunii de la Dul-cea, a peste 50 de persoane din Valea Gurghiului, care au venit îmbrăcate­ în costume populare. De la cei mici, de că, în multe localităţi, patriotismul nu este desuet. Cu această ocazie, elevii Şcolii gimnaziale din Ibăneşti au pre-zentat un moment artistic compus din mai multe dansuri populare din zonă. Pe lângă membrii birourilor executi-ve ale celor trei sindicate, cu aceas-tă ocazie au mai primit diplome Ioan Macarie – inspector şcolar general ISJ Mureş, Dan Ingrid – director Şcoala gimnazială Ibăneşti, Marcel Mândru – director Colegiul Silvic Gurgiu şi Şiţ Liliana – director Şcoala gimnazială Hodac.

DRAGOŞ CONSTANTIN NEACŞU

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  PROIECT INTERJUDETEAN: UNIREA, ROMANII AU FACUT-O