Activităţi

DEZVOLTAREA COPIILOR CU CES PRIN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

Dezvoltarea copiilor cu nevoi spe- ciale este o adevarată provocare atât pentru părinţi, cât şi pentru specialiştii care studiază cauzele care determină aceste nevoi speciale.

Terapiile alternative sunt instrumen- te de lucru pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale. De-a lungul timpului s-au dezvoltat mai multe tipuri de tera- pii care vin în sprijinul pacienţilor, terapii menite să contribuie la o dezvoltare ar- monioasă a acestor persoane: terapia prin artă, terapia prin muzică, terapia prin dans, terapia prin horticultură, te- rapia asistată cu animale, hidroterapia (terapia acvatică).

Liceul Tehnologic „Simion Mehe- dinţi” din Galaţi are în fiecare an în ofer- ta educaţională şi clase de handicap sever – clase de preprofesionalizare de trecere de la învăţământul gimnazial la cel liceal sau profesional. Elevii de la aceste clase trec prin atelierele de di- ferite specializări astfel încât, la sfârşitul celor doi ani, să se poată orienta către învăţământul  tehnic  după  aptitudini- le, capacităţile şi deprinderile formate atât prin activităţile din cadrul orelor, dar şi prin activităţile extracurriculare.

În  cadrul  proiectului  educaţional

„Terapie prin prietenie”, derulat în par- teneriat cu Liceul Tehnologic de Marină Galaţi s-a constituit un grup de „prieteni voluntari” care au desfăşurat activităţi pe grupe de elevi „unu la unu” care au realizat desene, planşe prin lipituri, vizite la Grădina Zoologică, o activitate la Libraria Donaris Galaţi cu tema „Ce le ci- tim copiilor” în colaborare cu doamna Bianca Mereuţă – ambassador of life changing children’s books şi alte tehnici de lucru cu copii cu CES, dar activita- tea concretă de derulare a proiectului a fost de interactivitate – învăţare prin comunicare, prin colaborare.

Obiectivul acestor activităţi era să arate comunităţii că, prin educaţie şi socializare, persoanele cu CES pot sta- bili relaţii de prietenie, cooperare, cola- borare şi câştigarea încrederii în parte- nerul său.

Activităţile au fost coordonate din partea Liceului Tehnologic de Marină Galaţi de doamna director Costea Antoaneta Gabriela şi profesor Cîrcotă Roxana, iar din partea Liceului Tehnolo- gic Simion Mehedinţi Galaţi de director Dumitrache Lucica, director adj. Vieru Diana şi profesorii Zaharia Anca, Călu- găru Mirela şi Nistor Victoriţa. 

PROF. ZAHARIA ANCA

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Activităţi  DEZVOLTAREA COPIILOR CU CES PRIN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE