Noutăți Legislative Resurse Umane

Ordonanța de Urgență cu salariile de bază majorate pentru învățământ a apărut în Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență privind unele măsuri privind salarizarea personalului din învățământ și din alte sectoare bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Ordonanța poate fi descărcată de aici!

Potrivit documentului, în anul 2024, se vor opera două majorări salariale: prima de la 1 ianuarie 2024 și a doua de la 1 iunie 2024. De aceste majorări vor beneficia toți angajații din sistemul de învățământ, fie că vorbim de personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic.

  • Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, creșterile sunt între 19,4% și 20,5%, creșterea salarială brută medie totală în 2024 fiind de aproape 20% (din care vom avea o creștere brută medie de aproape 13% din luna ianuarie 2024).

  • Pentru directori și directori adjuncți, față de salariul brut din luna decembrie 2023, creșterea brută medie totală în 2024 va fi de peste 36% (din care creșterea brută medie în luna ianuarie 2024 va fi de 30%). 

  • Pentru personalul didactic auxiliar, creșterea salarială brută medie totală în 2024 este de 15.5%, în luna ianuarie 2024 creșterea medie fiind de aproximativ 10%). 

  • Pentru personalul administrativ (nedidactic), creșterea salarială brută medie totală în 2024 va fi de 15% (cu 9% începând din luna ianuarie 2024).

Potrivit unei informări comune ale celor două federații reprezentative din sistemul de învățământ, grilele de salarizare au fost întocmite ținând cont de faptul că bugetul destinat cheltuielilor de personal aferente salariaților din învățământ a fost suplimentat cu aproximativ 6 miliarde de lei pentru anul 2024.

Salariile personalului didactic de predare și ale personalului didactic auxiliar din anexa la Ordonanța menționată anterior sunt la gradația 0.

În cazul personalului administrativ/nedidactic din sistemul național de învățământ, majorarea se va acorda sub forma unei sume fixe brute, care se adaugă la salariul de bază la gradația 0, după cum urmează:

  • 250 lei în luna ianuarie 2024, față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023;
  • 450 lei în luna iunie 2024, față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.

Facem precizarea că majorarea salarială din OUG nr. 57/2023 pentru personalul administrativ se va face tot prin raportare la salariile de bază la gradația 0. De asemenea, menționăm și faptul că toți salariații din Anexa VIII a Legii nr.153/2017, cu excepția personalului administrativ din învățământ, vor primi în anul 2024 o majorare salarială de 5%.

În anexa la această ordonanță, au fost cuprinse toate funcțiile didactice și didactice auxiliare, atât cele din ordinele comune ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale Ministerului Educației, inclusiv cele din inspectoratele școlare. După ce inițial asistenții medicali au fost cuprinși în anexă, ulterior nu s-a mai acceptat acest lucru, argumentul fiind acela că, începând cu 01.01.2024, aceștia vor fi preluați de Ministerul Sănătății, inclusiv în ceea ce privește salarizarea.

Prin Ordonanța care reglementează salarizarea personalului din învățământ în anul 2024, în urma susținerii și a insistențelor reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, s-au eliminat și inechitățile salariale în ceea ce privește funcțiile de conducere, de îndrumare si control din învățământ. De exemplu, salariul unui director adjunct va fi mai mare decât cel al unui profesor S, cu gradul I, peste 25 de ani, care are si dirigenție.

Odată cu acordarea celei de-a doua tranșe de majorare salarială din anul 2024, cuantumul total al creșterilor salariale ale personalului din învățământ la data de 01.06.2024, raportat la luna mai 2023, va fi de aproximativ 50%, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă federațiile și sindicatele reprezentative din sistemul salariații din învățământ nu ar fi deschis conflictul de muncă, iar membrii de sindicat nu ar fi participat la greva generală.

Potrivit liderilor celor două federații, așa cum este cunoscut, această majorare salarială pentru anul 2024 s-a obținut în condițiile în care viitoarea lege a salarizării nu este finalizată. S-a convenit cu ministrul muncii ca, în luna ianuarie a anului viitor, să înceapă discuțiile cu reprezentanții federațiilor sindicatelor reprezentative din învățământ pentru noua lege a salarizării în sistemul bugetar, obiectivul fiind acela de a obține o poziționare în grila de salarizare superioară celei din Legea nr.153/2017, lege care a fost impusă și nu negociată cu partenerii sociali.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *