Articole de specialitate

Condiții psihologice ale instruirii practice a elevilor cu CES

În procesul instructiv – educativ al elevilor cu CES pentru formarea, dezvoltarea deprinderilor și acumularea de competențe specifice specializării, în învățământul profesional și tehnic, cadrul didactic / maistrul instructor trebuie să cunoască aspecte psihologice ale personalității în formare care pot condiționa reușita elevului în activitățile practice.

Învățătura și munca sunt factori de formare a personalității în dezvoltarea conștiinței umane. Îmbinarea activității de invățare teoretice și practice, elevul își formează capacitatea de acțiune practică a cunoștințelor teoretice.

Pregătirea practică reprezintă o structură complexă și dinamică formată din mai multe procese și însușiri psihice aflate în interacțiune. Elevul nu vine la școală cu aptitudini practice gata formate, de aceea elaborarea strategiei de învățare – predare – evaluare necesită o pregătire a activității didactice – lecții, lucrări de laborator, activități desfășurate în atelierul școlii sau la agentul economic. Pe lângă aceste activități avem și studiul individual, acțiuni programate la cercuri, activități extrașcolare, care au un rol de formare a aptitudinilor de acțiune practică.

Starea de pregătire a elevului pentru activitatea practică reprezintă o formațiune psihologică sintetică care permite precizarea obiectivelor pedagogice și planificarea direcțiilor de acțiune pentru a forma calitățile necesare pregătirii pentru activități practico-productive. Deci, componenta aptitudinală centrală vizată de instruirea practică a elevilor este inteligența practică. Astfel, școala dezvoltă inteligența verbală, gândirea abstractă (verbal-logică) a elevului, urmărind formarea acelor operații mintale.

Etapele de dezvoltare a gândirii se reflectă și în gândirea tehnică și în structurarea aptitudinii tehnice. Inteligenta tehnică este una din formele inteligenței practice. Gândirea tehnică, la orice nivel de formalizare ar ajunge, nu poate fi independentă de inteligența perceptivă. Formarea aptitudinilor practice se face prin îndeletniciri practice care sunt eșalonate după criteriul particularităților de vârstă dar și după criteriul ce ține de nivelul de percepere a noțiunilor tehnice și de gradul de dizabilitate care pot construi etape funcționale de la abilități senzorio – motorii până la cel al operațiilor gândirii concrete.

Trebuie să ținem cont că dezvoltarea gândirii tehnico – constructivă depinde de asemenea de importanța metodelor folosite pentru dezvoltarea gândirii constructive și de orientarea personalității în formare. Pe lângă cunoștințe, deprinderi și aptitudini trebuie să-i educăm acea latură afectiv – motivațională a personalității elevului, respectiv întregul complex de sentimente, atitudini și convingeri social-morale, de înclinații, de interese și aspirații profesionale care pregătesc elevul cu C.E.S. pentru muncă, pentru integrarea socio-profesională.

 

Prof. Zaharia Anca Mihaela

Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți” din Galați

Sursa foto: dreamstime.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *