Gimnazial Liceal Noutăți Legislative Preșcolar Primar Profesional Resurse Umane

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial ordinul privind criteriile de acordare a gradației de merit

Potrivit ordinului publicat vineri, 15 aprilie, în Monitorul Oficial, numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:

a) personal didactic de predare;

b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

c) personal didactic auxiliar.

 

Pentru mai multe detalii și pentru a vedea criteriile de acordare, accesați link-ul următor:

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.