Gimnazial Liceal Noutăți Legislative Preșcolar Primar Profesional Resurse Umane

ME: În ce cazuri se vor mai putea suspenda cursurile cu prezență fizică

Ministerul Educației a stabilit printr-un nou ordin situațiile în care vor mai putea fi suspendate cursurile cu prezență fizică.

Noul ordin vine și modifică Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit noului act normativ suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică se poate face, după caz:

a) la nivel individual, până la terminarea semestrului II al anului școlar 2021-2022, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament imunosupresiv, alte afecţiuni cronice, afecţiuni asociate cu imunodepresie moderaţii sau severă cum ar fi: transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. În această situaţie activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid.

b) la nivelul unor formaţiuni de studiu -grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum și la nivelul unităţii de învăţământ -la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de adrninistratie al unităţii, cu informarea inspectorului școlar general/al municipiului Bucureșţi, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educaţiei;

c) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din același județ/municipiul București -la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;

d) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului București pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz.”

În plus, la art.9, după alin (4), se adaugă un nou alineat, alin. (41) și va avea următorul cuprins:

(41) Suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică la nivel individual, conform alin (4) lit. a) se realizează la propunerea directorului cu aprobarea consiliului de adrninistrație.

 

Ordin pentru modificarea si completarea ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447_2020 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *