Articole de specialitate Resurse Umane

Unitățile de învățământ nu pot impune perioade obligatorii de concediu, în absența unor dispoziții legale exprese

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act despre faptul că, la nivelul unor unități de învățământ, se fac presiuni asupra salariaților pentru a intra în concediu de odihnă în intervalul 25 octombrie – 5 noiembrie 2021, în perioada vacanței „forțate” instituite prin O.M.E. nr. 5490/22.10.2021.

Privitor la acest aspect, F.S.E. „SPIRU HARET” a făcut următoarele precizări:

În materia concediului de odihnă al personalului din învățământul preuniversitar sunt incidente o serie de dispoziții, cuprinse în legislația în vigoare și în contractul colectiv de muncă, respectiv: art. 267 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; art. 148 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului educației nr. 4050/29.06.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat; art. 29 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S.  sub nr. 651/28.04.2021 și publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a nr. 2/24.05.2021 [ale cărui dispoziții sunt obligatorii în întregul sector de activitate învățământ preuniversitar, potrivit art. 133 alin. (1) lit. c) și art. 148 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14 din contract].

Din ansamblul reglementărilor mai sus enumerate rezultă că, în lipsa unei dispoziții legale exprese, nu pot fi impuse perioade obligatorii de concediu, programarea concediului de odihnă fiind atributul exclusiv al consiliului de administrație al unității.

Ori, la nivelul unităților de învățământ, s-au stabilit deja (anterior apariției O.M.E. nr. 5490/22.10.2021 – invocat pentru a-i determina pe salariați să intre în concediu de odihnă), de către Consiliile de administrație, perioadele de efectuare a concediilor de odihnă pentru salariați, cu respectarea dispozițiilor legale și contractuale anterior enumerate.

Mai mult, O.M.E. nr. 5490/22.10.2021 prevede doar că: „Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.243 din 5 februarie 2021 (…), preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și posliceal de stat sunt în vacanță” – fără a institui nicio dispoziție în ceea ce privește intrarea cadrelor didactice în concediu de odihnă.

În consecință, atât timp cât există deja programări ale concediilor de odihnă, realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și orice modificare a perioadelor de efectuare a concediului de odihnă nu poate fi realizată decât în condițiile instituite de legislația în vigoare și de contractul colectiv de muncă aplicabil, apreciem că trecerea fortață a salariaților în concediu de odihnă este lipsită de suport legal.

De altfel, trebuie subliniat și faptul că situația prezentă este similară cu cea din primăvara anului școlar 2020-2021, când, urmare a O.M.E. nr. 3558/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, din adresa Ministerului Educației nr. 1970/DGIP/31.03.2021, cadrele didactice au aflat că urmau să fie „programate în concediu de odihnă”.

La momentul respectiv, ca urmare a protestelor și demersurilor federațiilor sindicale, Ministerul Educației a emis adresa nr. 52/SI/03.04.2021 către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ (anexată prezentei), prin care a precizat expres că: „Ministerul Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ nu vor impune personalului angajat limitări ale dreptului la concediul de odihnă”, iar „salariații vor putea fi programați sau reprogramați în concediu de odihnă (…) la solicitarea/cu acordul acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

În aceste condiții, având în vedere legislația și contractul colectiv de muncă aplicabile și în raport de adresa Ministerului Educației nr. 52/SI/03.04.2021, vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare la nivelul unităților de învățământ și inspectoratelor școlare pentru ca drepturile salariaților din învățământul preuniversitar să nu fie încălcate.

Informare.FSESH.624 – CO.vacanta.fortata+adresa.ME.52

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *