Bacalaureat Evaluare Nationala Gimnazial Liceal Primar

Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 – 2022

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti:

 • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);
 • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);
 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);
 • Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII);
 • Examenul naţional de bacalaureat (BAC);
 • Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF);
 • Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT).

În acest sens, CNPEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 – 2022. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

Etapele procesului de selecție:

 • Etapa I:  27 septembrie – 11 octombrie 2021

Înscrierea candidaţilor se face prin intermediul aplicației dedicate, cu respectarea instrucţiunilor și a ghidului de utilizare, disponibile în aplicația web. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale.

 • Etapa a II-a: 12 – 20 octombrie 2021 (selecţia candidaţilor)
 • Etapa a III-a: 21 – 22 octombrie 2021 (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual).
  • Vor fi anunțați doar candidaţii selectaţi.

Informații suplimentare sunt publicate ► aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *