Gimnazial Liceal Preșcolar Primar Profesional

SCURTĂ PRIVIRE („CU ADMIRAŢIE”) ASUPRA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE

Ștefan MILITARU

Consilier juridic

Sindicatul Salariaților din Învățământ București

                    Prin bunăvoinţa Ministerului Educaţiei, la data de 15 SEPTEMBRIE 2021 (MAJUSCULELE SE IMPUN!), apare în Monitorul Oficial nr. 887 Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. Actul în cauză, „tocmai” ce fusese aprobat prin Ordinul M.E. 5154 din 30 AUGUST 2021 (MAJUSCULELE SE IMPUN DIN NOU!).
Până la a „trage cu ochiul” pe textul metodologiei, să ne oprim „privirea” pe cele două date din calendar.
Ca urmare, ce înţelegem?! Faptul că ordinul de aprobare este semnat în 30 SEPTEMBRIE 2021 (OBSESIA ASTA CU MAJUSCULELE NU-MI DĂ PACE!) este un lucru firesc şi normal, dat fiind faptul că data marchează momentul aflat cu 2 zile înainte de începerea anului şcolar 2021 – 2022. Astfel, unităţile de învăţământ ar fi purces la înaintarea pe calea procedurala indicată în metodologie pentru a putea beneficia de serviciile unui nou consiliu de administraţie, întemeiat pe o nouă reglementare organizatorică. Sigur, chiar dacă, în continuare, ponderea membrilor C.A. „din afara şcolii” este aceeaşi sau chiar mai mare.
Însă, actul administrativ cu caracter normativ în cauză (ordinul de ministru) ne spune „explicit”, în cadrul art. 2: „La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.” Ne mai spune, la fel, şi faptul că ordinul („să trăiţi!”) se publică în Monitorul Oficial.
Însă (repetitiv), faţă de multe alte ordine (majoritatea majorităţilor, de altfel!), nu precizează că „intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial”!!! Scăpare? Scăpare să fie, dar să o ştim şi noi! Sau… nu???!!! Oare ministerul a avut în vedere şi altceva? O fi vorba de o oarecare nehotărâre în privinţa momentului intrării în vigoare?
Misterul se adânceşte odată cu constatarea datei publicării în Monitorul Oficial, respectiv, 15 SEPTEMBRIE (DA, ŞTIU! NU POT PUNE DATELE DECÂT CU MAJUSCULE! ÎMI SARE TASTATURA AUTOMAT!). Să înţelegem că intră în vigoare la 15 SEPTEMBRIE (VĂ ROG, NU ŢIPAŢI CÂND VEDEŢI MAJUSCULE! SUFICIENT CĂ ŢIPAŢI CĂ NU SCRIU CU DIACRITICE). Să fi avut oare în „vedere” ministerul faptul că s-ar putea să întârzie publicarea acestui act în Monitorul Oficial? De ce ar fi întârziat? Doar sunt alte acte care au fost publicate cu celeritate (șic!), ba chiar în ziua în care au fost adoptate!
Şi, totuşi, când intră în vigoare???? Să „vedem” câte ceva chestii!
L.E.N. (Legea educaţiei naţionale), reglementează, la nivel e principiu, un fapt de bun simţ în cadrul art. 5 alin. (2): „Orice modificare sau completare a prezenţei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar (…) următor celui în care a fost adoptată prin lege”. Oare acelaşi principiu nu ar trebui, mutatis mutandis (scuze, căutaţi pe net!) să se aplice şi în cazul actelor administrative cu caracter normativ subsecvente L.E.N.? Experienţa de anul acesta cu evaluarea personalului în baza unei metodologii apărute în februarie ar putea fi unul dintre exemplele care ne-ar îndreptăţi să „privim” din această perspectivă! Cel puţin din punct de „vedere” practic, dacă nu juridic (o altă „privire” despre acest aspect… cu altă ocazie!).

„Poate” (vai, câte ghilimele!), în sprijinul acestei idei, susţineri, afirmaţii, vine şi textul art. 5 alin. (2) din metodologia ce face obiectul „privirii” noastre: „La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație.” Adică, mai clar, dacă aş lua de bună intrarea în vigoare data publicării în Monitorul Oficial (15 SEPTEMBRIE!), ar cam trebui să dau timpul înapoi cu cel puţin 3 zile (căci cursurile începură pe 13 SEPTEMBRIE!), astfel încât eu, director de şcoală, să pot să dau curs acestei obligaţii procedural-legale. Şi atunci, ce fac? Pentru că toate etapele procedurale făcute până în 15 SEPTEMBRIE în baza vechiului ordin sunt… nule, pentru că (din nou!) vechiul regulament s-ar fi abrogat la aceeaşi dată de 15 SEPTEMBRIE!!!

Mai exact, printr-o asemenea interpretare a datei intrării în vigoare, nu pot respecta textul metodologiei, pentru simplul fapt că timpul… a trecut! Să fac ceva retroactiv? Doamne fereşte! Mă „leagă” D.N.A. –ul! Să nu fac? Mă „leagă” inspectoratul! Mai ales că se insistă din partea unor „specialişti” din inspectorate că metodologia se aplică de la 15 SEPTEMBRIE!

Cum scap de „dilemă” (hai, că exagerezi şi cu ghilimelele, şi cu majusculele!)?

Şi atunci ridic „privirea” către instituţia din Strada G-ral Berthelot şi strig: „HEEEELP!!!

Această „privire” (ultimele, promit!) este un „pamflet”! SAU…?!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *