Articole de specialitate Gimnazial Liceal Preșcolar Primar Profesional Resurse Umane

Legislația cuprinsă în Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct

Pentru a veni în sprijinul colegilor noștri care doresc să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, punem la dispoziția candidaților legislația cuprinsă în Bibliografia ce constituie anexa nr. 12 la Metodologia de concurs, aprobată prin O.M.E. nr. 4597/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin O.M.E. nr. 5195/2021, respectiv:

  1. Extras din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs – titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII
  2. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs
  3. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs
  4. Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional, document aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional – Extras – Partea 1 (capitolele 2, 4) și Partea a 2-a (capitolele 6, 7, 10)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *