Noutăți Legislative

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 – tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional – actualizată

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/30.06.2021, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Față de textul inițial sunt operate modificări semnificative (o serie de dispoziții sunt modificate, altele abrogate etc.). În consecință, având în vedere și faptul că actul în cauză instituie o serie de obligații în sarcina unităților de învățământ, pentru a veni în sprijinul colegilor noștri, am apreciat că este util să prezentăm textul O.U.G. nr. 133/2020 actualizat, evidențiind textele care prezintă interes deosebit pentru unitățile de învățământ (atribuții, responsabilități etc.).

OUG.133-2020 – măsuri.sprijin.elevi.defavorizaţi.benef.de.sprijin.educaţional.tichete.soc.suport.electronic_actualiz.02.07.2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *