Resurse Umane

FSE „SPIRU HARET“ și FSLI solicită Ministerului Muncii să se pronunțe privind aplicarea art.14 alin.(3) din Legea 153/2017

FSE „SPIRU HARET“ și FSLI au solicitat astăzi, 29 iunie 2021, ministrul Muncii, Raluca Turcan să emită o adresă către federațiile sindicale, prin care să reconfirme ceea ce MMPS, inițiatorul proiectului Legii-cadru,  a comunicat în urmă cu aproape patru ani Ministerului Educației: anume, că dispozițiile art. 14 alin. (3) nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017.

Potrivit adresei celor două federației, art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor – prevede:

(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25.

(2) În situaţia cumulului de funcţii, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcţia de bază declarată.

(3) Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, nu primeşte indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Textul citat prevede expres că au obligația de a opta între indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor și echivalarea cu gradul didactic I exclusiv acele cadre didactice care, de la data intrării în vigoare a legii, obțin gradul didactic I prin echivalare. Personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul aferent gradului I, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, beneficiază în continuare de ambele drepturi, nefiind obligați să opteze. Această obligație o au doar acei salariați care nu aveau încă titlul de doctor echivalat cu gradul didactic I la data de 01.07.2017.

În acest sens, s-a pronunțat expres inclusiv Ministerul Muncii (inițiatorul Legii-cadru nr. 153/2017), prin adresa nr. 3276/L.O.V./04.09.2017 (anexată prezentei), în care se arată explicit că dispozițiile art. 14 alin. (3) „nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017”. De altfel, orice altă interpretare a textului citat contravine atât principiilor de drept (principiul neretroactivității legii civile), cât și textului legii [vă rugăm să observați că formularea alin. (3) este la timpul prezent – „solicită și obține gradul didactic I prin echivalare” – ceea ce are în vedere situațiile născute din momentul intrării în vigoare a legii; deci, cadrele didactice care au solicitat și au obținut gradul didactic I prin echivalare anterior intrării în vigoare a legii nu se află în ipoteza reglementată de actul normativ].

În conformitate cu prevederile legale mai sus citate, de la data de 1 iulie 2017 și până în prezent, cadrele didactice care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, au obținut echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, au beneficiat atât de salarizarea corespunzătoare gradului didactic, cât și de indemnizația pentru titlul științific de doctor – calculul drepturilor lor salariale fiind realizate de unitățile angajatoare prin intermediul programului de salarizare Edusal pus la dispoziție de Ministerul Educației și actualizat periodic.

La aproape 4 ani de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3993/16.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministrului Educației nr. 3993/16.06.2021 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La art. 1 alin. (2) din ordinul respectiv se stipulează: „(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017”.

Practic, Ministerul Educației, ignorând atât prevederile exprese ale art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cât și voința inițiatorului legii (a Ministerului Muncii, exprimată clar prin adresa nr. 3276/L.O.V./04.09.2017), instituie aplicarea retroactivă a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Mai mult, vă rugăm să aveți în vedere și dispozițiile art. 38 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.”

Ori, efect al art. 1 alin. (2) din O.M.E. nr. 3993/2021, li se cere cadrelor didactice, membri de sindicat să renunț la un drept recunoscut prin lege: fie la gradul didactic I, fie la titlul științific de doctor, care le-au fost deja acordate prin ordin de ministru, anterior intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/20147. Raportat la prevederile art. 38 din Codul muncii însă, orice astfel de opțiune (echivalentă cu un act de renunțare) este lovită de nulitate.

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Educației, aceștia s-au arătat dispuși să revină asupra art. 1 alin. (2) din O.M.E. nr. 3993/2021 în măsura în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale emite o adresă de dată recentă, prin care să reconfirme ceea ce s-a comunicat oficial în urmă cu patru ani.

Adresa FSLI-FSESH catre MM

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *