Noutăți Legislative Resurse Umane

Drepturile salariale vor fi calculate ținând cont de salariul de bază aflat în plată

Ministrul Educației a semnat astăzi Ordinul 3993 potrivit căruia, începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2021, majorările/creșterile salariale (dirigenția, gradația de merit, învățământul special și simultan + control financiar preventiv) prevăzute la art. 4, art. 5 alin (1), art. 7, art. 8 în Anexa I, Capitolul I, Litera B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se aplică la salariul de bază deținut/aflat în plată.  Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul  didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar/universitar de stat și inspectoratele școlare trebuie să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

OME 3993/16.06.2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *