Gimnazial Primar

Studiu privind atitudinea părinților față de programul ”Școala după școală”

Mariana Șchiop

prof. înv. primar Oana Maria Pentea

Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara

 Pentru a înregistra atitudinea părinților față de programul „Școala după școală” (SDS) am aplicat un chestionar menit să surprindă atât aspectele pozitive, elemente favorabile cât și aspectele negative în ceea ce privește desfășurarea acestui program în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Timișoara.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 80 de părinți ai elevilor din clasele I-IV și pregătitoare care și-au manifestat anterior dorința de a participa la un astfel de program.

Principalul motiv pentru care doresc înscrierea la programul „Școala după școală” este faptul că lucrează până târziu și nu are cine să ia copiii de la școală și să-i ajute la teme (80%). Un procent de 20% din cei chestionați consideră că efectuarea temelor la școală sub supravegherea unui cadru specializat este mult mai eficientă, copiii înțeleg mai bine explicațiile cadrelor didactice decât ale părinților.

Programul de lucru al părinților, programa școlară destul de încărcată nu le permite acestora să mai petreacă timp pentru pregătirea elevilor fapt pentru care consideră programul „Școala după școală” ca fiind cea mai bună opțiune.

În proporție de 100% părinții chestionați sunt de acord că principalul avantaj al acestui program este efectuarea temelor cu sprijin de specialitate.

De asemenea același procent de părinți este total de acord cu faptul că pe lângă efectuarea temelor aceștia sunt sub supravegherea unor cadre competente, specializate în munca cu copiii. Acest lucru denotă încrederea pe care părinții o au în persoanele ce se ocupă de implementarea programului SDS.

75% dintre părinții chestionați consideră că acest prin acest program se realizează și o pregătire suplimentară a elevilor la anumite discipline, în timp ce 5% sunt doar parțial de acord cu acest lucru. Elevii care au un timp de lucru mult mai rapid și manifestă preferințe față de o disciplină sau alta pot primi teme suplimentare după realizarea lecțiilor pentru ziua următoare (fig. 1.)

În ceea ce privește afirmația „se dezvoltă relații de prietenie”, respectiv „învață reguli de comportare în societate” părinții chestionați sunt de acord în proporție de 100%. Petrecând mai mult timp împreună copiii ajung să se cunoască mult mai bine, să se înțeleagă și să se ajute atunci când au nevoie. Legătura lor devine mult mai strâns în raport cu ceilalți colegi de clasă, dar care nu participă la acest program. De asemenea, prin servirea mesei, prin organizarea de activități recreative, jocuri, prin participarea la activități sportive, copiii își însușesc anumite norme de conduită. Se descurcă mult mai ușor în diferite situații.

95% nu sunt de acord că elevii nu mai trebuie controlați și acasă după efectuarea temelor. În ciuda faptului că rămân la programul SDS, părinții sunt conștienți de faptul că elevii trebuie, totuși, verificați și acasă. Numai astfel poate fi monitorizat progresul sau regresul elevilor, iar părinții cunosc nivelul real al copiilor lor.

Un procent de 97%  dintre cei chestionați consideră „total adevărat” faptul că participând la programul SDS copiii învață să își facă temele singuri, devenind astfel mai independenți. Copiii care nu au dificultăți de învățare reușesc să își realizeze singuri temele pentru a doua zi, fiind eventual corectați de către supraveghetori. Un procent de 3% nu este de acord cu această afirmație. Acest procent e reprezentat de părinții ai căror elevi nu reușesc să facă singuri temele și sunt reprezentanți ai clasei I.

Niciunul dintre părinți nu este de acord cu faptul că prin participarea la programul SDS copiii ar putea deveni mai agresivi.

Referitor la situația școlară a elevilor, părinții chestionați consideră că situația școlară a copiilor lor este foarte bună (81%), respectiv bună (19%).

Gradul de satisfacție al părinților în ceea ce privește realizarea acestui program în anii trecuți reiese din fig. 3. În proporție de 75% părinții s-au declarat foarte mulțumiți de modul în care s-a derulat acest program, 12% sunt oarecum mulțumiți, 5% nu sunt nici mulțumiți, dar nici nemulțumiți, iar 8% s-au declarat oarecum nemulțumiți.

Părinții s-au declarat, în mare parte ca fiind mulțumiți ceea ce înseamnă că elevii, la rândul lor au progresat în ceea ce privește activitatea instructiv-educativă.

Există, însă și un procent de persoane oarecum nemulțumite de derularea programului, iar nemulțumirile acestora au fost legate de masa de prânz a copiilor. În motivația nemulțumirii lor nu au fost specificate aspecte legate de activitatea de pregătire a temelor sau de cele recreative.

În ceea ce privește activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul acestui program părinții doresc în proporție de 100% ca elevii să primească sprijin în realizarea temelor și să participe la un curs de limbă străină (engleză) precum și activități de genul „matematică distractivă”. De asemenea un procent de 100% dorește ca în cadrul programului să fie servită masa de prânz.

În măsura în care timpul permite, un procent de 97 % de părinți și-au exprimat dorința de a include cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pregătire suplimentară la o disciplină preferată de elev sau la cea la care întâmpină cele mai mari dificultăți.

De asemenea activitățile sportive se află în topul preferințelor părinților (95%).

84% doresc includerea unor activități de lectură, 80% dansuri, 70% muzică, pictură, abilități, iar un procent de 50% dorește realizarea unor jocuri de cunoaștere.

În scopul includerii acestor opțiuni în programul pentru SDS părinții propun cooptarea unor parteneri de educație ca: Palatul Copiilor, Cluburi de limbi străine, dans sau sportive.

Activitățile propuse de către părinți se regăsesc și în lista de activități preferate de către copiii acestora. Astfel că petrecerea timpului la școală va fi mult mai benefică și plăcută atâta timp cât copiii vor avea incluse activitățile preferate (Fig. 4).

În ceea ce privește sugestiile și recomandările 10% dintre părinți și-au manifestat dorința de a fi consultați ori de câte ori apare o modificare în programul activităților sau dacă în comportamentul elevilor apar modificări din variate cauze.

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Părinții nu consideră acest program ca o simplă activitate de realizare a temelor și doresc implicarea cât mai activă a elevilor și în alte tipuri de activități. De asemenea majoritatea celor chestionați sunt conștienți că timpul petrecut la școală nu poate și nu trebuie să îl înlocuiască pe cel petrecut în familie. Elevii trebuie verificați chiar și acasă, iar efectuarea temelor trebuie să devină o activitate conștientă și plăcută pentru elev.

Părinții sunt dispuși să investească pentru a le asigura copiilor întregul confort de care au nevoie în timpul petrecut la SDS.

Atitudinea părinților față de acest program și față de școala noastră este una pozitivă, școala fiind apreciată ca „foarte bună”.

Pentru derularea cu succes a acestui program este necesar ca:

– între părinți și școală să existe o relație de colaborare;

– încheierea de parteneriate cu instituții specializate în furnizarea de servicii: catering, limbi străine, dansuri, calculatoare, șah, karate, ș.a.;

– implicarea părinților în luarea deciziilor cu privire la selecția instituțiilor partenere în educație;

– reorganizarea spațiilor în care se va desfășura programul SDS;

– atenționarea părinților în cazul în care se înregistrează comportamente inadecvate, perturbatoare ale elevilor;

– acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăți la anumite discipline.

EȘANTION

TOTAL sex vârsta studii
80 părinți ai elevilor din clasele pregătitoare, I-IV M F 25-30 30-35 35-40 peste 40 8 clase/ șc. prof. liceu studii

sup.

25 65 18 25 27 10 17 63
clasa pregătitoare I II III IV  
18 16 16 15 16  

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *