Noutăți Legislative

Se înfiinţează bazele de practică pedagogică (BPP), cu statut de consorţii şcolare pentru practica pedagogică şi pentru mentoratul didactic

 • Prin Ordinul 3624/2021 s-a aprobat înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică (BPP), care funcţionează cu statut de consorţii şcolare pentru practica pedagogică şi pentru mentoratul didactic.
 • BPP funcţionează pe o durată cel puţin egală cu durata de implementare şi de sustenabilitate a proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF„ (POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6), în care Ministerul Educaţiei este beneficiar.
 • Lista unităţilor de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie coordonatoare pentru BPP este cuprinsă în anexa la ordin.
 • Şcolile de aplicaţie coordonatoare pentru BPP,  sunt unităţi de învăţământ preuniversitar care sunt prevăzute şi în OMEC nr. 4.813/2020, cu următoarele caracteristici:
  1. au profil pedagogic;

  2. au un alt profil decât profilul pedagogic şi fac dovada:

  a) existenţei unor cadre didactice cu statut de profesori mentori şi/sau profesori cu experienţă didactică şi cu activitate metodică;
  b) existenţei unei baze materiale adecvate organizării şi desfăşurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare iniţială şi continuă;
  c) accesibilităţii şi versatilităţii instrumentelor, resurselor şi mijloacelor educaţionale;
  d) participării la programe/proiecte educaţionale internaţionale de mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte şi programe organizate de organisme internaţionale cu profil educaţional, ştiinţific sau cultural.

Ordinul-3654-2021-privind-infiintarea BPP

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *