Noutăți Legislative

Modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare

Câteva noutăți:

  • înscrierea elevilor în registrul matricol se face în conformitate cu datele” doar „din certificatul de naştere” eliminând actul/cartea de identitate, certificatul de căsătorie etc., iar în „cazul persoanelor care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, înscrierea elevilor în registrul matricol se realizează în conformitate cu datele înscrise în paşaport şi în alte înscrisuri oficiale care atestă starea civilă, emise de statul care a eliberat paşaportul”;
  • „Inspectoratul şcolar este obligat, printr-o comisie special constituită, să asigure controlul sistematic al activităţii de întocmire, eliberare, păstrare şi arhivare a actelor de studii, precum şi a documentelor şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ.”

Ordinul 3563/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

Ordinul-3563-2021-modificare Regulament acte studii+documente scolare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *