Gimnazial Liceal Primar Profesional Resurse Umane

ERASMUS+: A fost lansat Apelul național la propuneri de proiect 2021

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a lansat Apelul Național la Propuneri de Proiect 2021. Pentru acest an, bugetul României pentru programul Erasmus+, acţiuni descentralizate, este de 89 144 170 Euro.

Pentru 2021, următoarele priorităţi europene sunt considerate deosebit de relevante pentru proiectele depuse în România:

  1. Includere şi diversitate în toate domeniile educaţiei, formării şi tineretului: vor avea prioritate proiectele care promovează includerea socială şi îşi propun să îmbunătăţească atragerea persoanelor cu oportunităţi reduse, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi şi a migranţilor, precum şi a persoanelor care locuiesc în zone rurale sau izolate, a persoanelor are se confruntă cu dificultăţi socio-economice sau cu orice altă potenţială cauză a discriminării pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Aceste proiecte vor ajuta la combaterea barierelor cu care se confuntă aceste grupuri în accesarea oportunităţilor oferite de program, dar vor contribui şi la crearea de medii inclusive care să sprijine echitatea şi egalitatea şi care să fie receptive la nevoile comunităţii extinse.
  1. Dezvoltare durabilă şi lupta împotriva schimbărilor climatice: vor avea prioritate proiectele care îşi propun să dezvolte competenţe în diferite sectoare relevante legate de sustenabilitate, dezvoltând metodologii şi strategii care conduc la competenţe sectoriale verzi, precum şi curricula orientate spre viitor care răspund mai bine nevoilor indivizilor. Programul va sprijini, de asemenea, testarea de practici inovatoare de pregătire a celor care învaţă, a personalului şi a lucrătorilor de tineret pentru a deveni adevăraţi agenţi ai schimbării (ex. De economisire a resurselor, reducerea folosirii energiei şi reducerea deşeurilor, compensarea emisiilor de carbon, optarea pentru hrană și mijloace de transport sustenabile etc.). Totodată, va fi acordată prioritate proiectelor care, prin activităţi de educaţie, formare și tineret, permit schimbări comportamentale pozitive referitoare la preferinţele personale, obiceiurile de consum şi ale stilului de viaţă; proiectelor care dezvoltă competenţele educatorilor şi ale conducătorilor din educaţie şi sprijină abordări planificate ale organizaţiilor participante referitoare la dezvoltarea durabilă.
  1. Adresarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale, a rezilienţei şi a capacităţii: vor avea prioritate proiectele care îşi propun să crească pregătirea şi capacitatea instituţiilor de a administra o schimbare eficientă spre educaţia digitală. Programul va sprijini folosirea intenţionată a tehnologiilor digitale în educaţie, formare și tineret în vederea învăţării, evaluării şi a participării. Aceasta include dezvoltarea pedagogiei digitale şi a expertizei în folosirea instrumentelor digitale pentru profesori, inclusiv a tehnologiilor accesibile şi de asistenţă, precum şi crearea şi folosirea inovatoare a conţinutului educaţiei digitale. În aceeaşi măsură, aceasta include şi dezvoltarea competenţelor întregii populaţii prin programe şi iniţiative adecvate. O atenţie deosebită va fi acordată promovării egalităţii de gen şi adresării diferenţelor cu privire la accesul şi folosirea instrumentelor digitale de către grupurile slab reprezentate. Programul va sprijini în continuare folosirea cadrului european referitor la competenţele digitale ale educatorilor, cetăţenilor şi organizaţiilor.

 

Pentru mai multe detalii, accesați documenul de mai jos.

Apel_national_2021_5Aprilie_v1

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *