Articole de specialitate

Structurile unităților de învățământ nu au obligația de a ține registrul unic de control

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a fost sesizată despre faptul că, în cursul lunii februarie 2021, Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș a efectuat o serie de controale în unități de învățământ preuniversitar, pentru a verifica respectarea măsurilor de igienă, în actualul context epidemiologic. Vizate de control au fost inclusiv structuri ale unităților de învățământ, lipsite de personalitate juridică, cu grupe de preșcolari. Pe lângă recomandările ce vizau igiena și sănătatea publică, inspectorii au dispus și achiziționarea unui Registru unic de control pentru punctul de lucru grădinița cu program…., în termen de 48 de ore, fără a preciza însă și care este temeiul legal pe care și-au întemeiat solicitarea.

Verificând legislația în vigoare, am constatat că nu există nicio obligație instituită prin lege sau prin acte administrative cu caracter normativ privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ, care să instituie în sarcina structurilor lipsite de personalitate juridică obligația de a avea registrul unic de control. Astfel, art. 1 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control prevede: „(1) Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control. (2) Celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.” Din moment ce unitățile de învățământ nu sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, nici structurile lipsite de personalitate juridică ale acestora nu pot fi asimilate „punctelor de lucru”, astfel cum s-a reținut eronat în procesul verbal de constatare, astfel că nu au nicio obligație de a avea registru unic de control.

Față de situația creată și pentru a nu se extinde practica D.S.P. Timiș și în alte județe, îngreunând inutil și artificial activitatea unităților de învățământ (confruntate cu suficiente probleme generate de pandemie, pentru a se mai complica și cu procedurile de achiziție, avizare, numerotare, sigilare etc. ale Registrului unic de control, de natură să le birocratizeze suplimentar activitatea), F.S.E. „SPIRU HARET” s-a adresat Ministerului Educației.

Prin adresa nr. 10193M/29.03.2021, opinia noastră în ceea ce privește registrul unic de control a fost confirmat de Ministerul Educației, care – pornind de la aceleași dispoziții invocate de noi (respectiv Legea nr. 252/2003 și Legea educației naționale nr. 1/2011) – a apreciat că „structurile unităților de învățământ fără personalitate juridică nu au obligația de a ține registrul unic de control”.

Raspuns.ME.-FSESH – 10193M-29.03.2021 – Registru.unic.control

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *