Studiu

ELEVII PETREC MAI PUȚIN TIMP LA ȘCOALĂ DECÂT CEI DIN ALTE ȚĂRI

Ministerul Educaţiei Naționale a pu­blicat un studiu comparativ între siste­mele educaţionale din Europa In ceea ce privește timpul de instruire. Din datele MEN rezultă că In România elevii stau mai puțin la școală decât arată media europeană. În medie, durata anului școlar la nivelul Uniunii Europene este de 190 de zile lucrătoare, In schimb, In România, durata cuprinde, de regulă, 167 de zile lucrătoare. În majoritatea cazurilor, educaţ ia obligatorie acoperă doar nivelurile de educație primară și secundară gene­rală (care corespund In mod normal nivelurilor ISCED 1 şi 24). Însă, în 22 din 42 de sisteme educaționale europene, educația obligatorie include și unul sau mai mulți ani din nivelul ISCED 34 (adic...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1