Şcoala Internaţională

EDUCATIA SEXUALA INTRE TABU SI NECESITATE

Dacă în România ne ferim să discutăm deschis despre sexualitate, în alte ţări acest subiect este abordat încă din învăţământul preşcolar. Un exemplu în acest sens este Olanda, unde în cadrul „Săptămânii primăverii” profesorii se concentrează pe cursuri sexuale pentru copii de 4 ani. Cursurile nu sunt doar pentru cei de 4 ani. Copiii în vârstă de opt ani, de exemplu, învaţă despre stereotipurile de imagine şi de gen. Copiii de 11 ani discută despre orientarea sexuală şi ce opţiuni de contracepţie există. Dar în Olanda, abordarea, cunoscută sub numele de "educaţie sexuală cuprinzătoare", începe încă de la vârsta de 4 ani.

Asta nu Inseamnă că veţi auzi vre­odată o referire explicită la sex Intr-o clasă de grădiniţă. De fapt, termenul pentru ceea ce se Invaţă In Olanda este educaţia sexualităţii, mai degra­bă decât sex-educaţia. Asta, pentru ca obiectivul este mai complex, după cum spune Ineke van der Vlugt, expert In dezvoltarea sexuală a tinerilor din cadrul Institutului olandez de cercetare sexuală. Este mai degrabă vorba des-pre a avea discuţii deschise şi ones­te despre dragoste şi relaţii.

Prin lege, toţi elevii din Invă­ţământul primar din Ţările de Jos trebuie să primească o formă de educaţie sexuală. Sistemul permi­te flexibilitate In modul In care este predată aceasta. Dar trebuie să abordeze anumite principii funda­mentale - printre care diversitatea sexuală şi asertivitatea sexuală. Aceasta Inseamnă Incurajarea respectului faţă de toate preferin­ţele sexuale şi ajutarea elevilor să-şi dezvolte abilităţile de protecţie Im­potriva coerciţiei, intimidării şi abu­zului sexual. Principiul care stă la baza acestor cursuri este simplu: dezvoltarea sexuală este un proces normal pe care toţi tinerii Il simt şi ei au dreptul la infor­maţii clare şi demne de Incredere.

Prevenirea riscurilor

Abordarea olandeză In ceea ce priveşte educaţia sexuală a atras aten­ţia internaţională, In mare parte deoa­rece Olanda se mândreşte cu unele dintre cele mai bune rezultate atunci când vine vorba de sănătatea sexu­ală a adolescenţilor. În medie, adoles­cenţii din Ţările de Jos nu fac sex la o vârstă mai mică decât cei din alte ţări europene sau din Statele Unite. Cerce­tătorii au descoperit că In rândul celor In vârstă de 12 până la 25 de ani din Ţările de Jos, cei mai mulţi spun că au avut primele experienţe sexuale "dorite şi distractive". Prin comparaţie, 66% din­tre adolescenţii americani sexuali activi intervievaţi au declarat că doresc ca aceştia să fi aşteptat mai mult timp să facă sex pentru prima dată.

Mai mult, un studiu Rutgers WPF a constatat că, atunci când au făcut sex, nouă din zece adolescenţi olan­dezi au folosit contraceptive, iar datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ara­tă că adolescenţii olandezi se numără printre cei mai buni utilizatori ai pilulei contraceptive. Potrivit Băncii Mondia­le, rata sarcinii la adolescenţi din Ţările de Jos este una dintre cele mai scăzute din lume, de cinci ori mai mică decât In Statele Unite. Ratele infectării cu HIV şi bolile cu transmitere sexuală sunt de asemenea scăzute.

Există mai mulţi factori care contri­buie probabil la aceste cifre. Accesul facil la contracepţie este unul dintre acestea. Prezervativele, de exemplu, sunt disponibile la automate, iar pilula contraceptivă este gratuită pentru ori­ce persoană sub 21 de ani. Susţinătorii modelului olandez spun că abordarea lor depăşeşte riscurile asociate. Pe lân­gă faptul că Invaţă despre corpul lor, ei Invaţă despre drepturile lor, respon­sabilitate şi respect, despre care mulţi experţi In sănătatea publică spun că este temelia sănătăţii sexuale.

Elevii care au avut ore de educa­ţie sexuală In Olanda au fost, de ase­menea, analizaţi ca fiind comunicatori mai buni, potrivit unei agenţii indepen­dente de cercetare In domeniul sănă­tăţii, care a efectuat un studiu al pro­gramelor olandeze.

Fluturi mici

La şcoala St. Jan de Doper, un grup de copii de grădiniţă se află Intr-un cerc, In timp ce profesorul lor, Ma­rian Jochems, citeşte dintr-o carte ilustrată. Paginile conţin animale care fac diverse gesturi, precum Imbrăţişarea urşilor sau a aligatorilor.

"De ce se Imbrăţişează?", Intrea­bă o fetiţă. "Pentru că se plac unul pe altul", răspunde o altă fată.

Lecţiile de acest gen sunt con­cepute pentru a-i determina pe copii să gândească şi să vorbeas­că despre tipuri de intimitate, când se simt confortabil şi când nu. Alte lecţii timpurii se concentrează pe conştientizarea corpului. De exem­plu, elevii desenează corpurile bă­ieţilor şi fetelor, discută despre ce le place să facă şi ce nu. Până la vârsta de şapte ani, elevii trebuie să poată desemna In mod corespunzător părţi­le corpului, inclusiv organele genitale. De asemenea, ei Invaţă despre dife­rite tipuri de familii, ce Inseamnă să fii un bun prieten şi că un copil creşte In pântecele mamei. Ei mai Invaţă şi cum să comunice atunci când nu doresc să fie atinşi. Scopul este ca, până la vârsta de 11 ani, elevii să fie suficient de con­fortabili pentru a purta discuţii despre reproducere, sex şi abuz sexual. •••

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Internaţională  EDUCATIA SEXUALA INTRE TABU SI NECESITATE