Şcoala Internaţională

CUI II PASA DE STAREA DE BINE A PROFESORILOR

Sănătatea emoţională şi socială a tinerilor este aproape imposibil de sprijinit de către profesori dacă aceştia, la rândul lor, nu se îngrijesc de propria lor sănătate emoţională.

Oricine a lucrat Intr-o şcoală sau cine cunoaşte un profesor ştie că aceştia sunt, adeseori, stresaţi, obosiţi, şi că lucrează de multe ori la cota de avarie până la sosirea următoarei va­canţe şcolare. Rapoartele sugerează că volumul de lucru este din ce In ce mai mare, că a crescut, de asemenea, obligaţia de monitorizare a diverselor aspecte şcolare, dar şi responsabilita­tea. Nu In ultimul rând, trebuie luate In calcul şi comportamentul provocator al elevilor, dificultăţile emoţionale ale acestora, schimbările politice In curs de desfăşurare, culturile şcolare toxi­ce. Toate acestea se numără printre  numeroşii factori care contribuie la scăderea stării de bine a cadrelor di­dactice.

O problemă tot mai stringentă, sta - rea de bine a cadrelor didactice ar trebui privită cu seriozitate. Cifrele arată situaţii Ingrijorătoare In care profesorii raportează o stare de sănătate fizică şi mintală proastă, ca rezultat al muncii lor şi, desigur, acest lucru are un impact direct asupra ratelor de absenţă, moti­vare şi retenţie a personalului, atât pen­tru şcoli, cât şi pentru Intreaga profesie.

Mai mult, starea de bine a profeso­rilor nu este doar o problemă profundă pentru cadrele didactice; are, de ase­menea, un impact major asupra rezul­tatelor la Invăţătură ale elevilor.  

Depar­tamentul de Cercetare In Psihologie Organizaţională, Colegiul Birkbeck, Universitatea din Londra, In parteneriat cu o organizaţie profesională, a arătat că starea de bine a profesorilor are un impact semnificativ nu numai asupra rezultatelor examenelor elevilor, dar, de asemenea, are un efect asupra propriei bunăstări sociale şi emoţiona- le a copiilor, creând un mediu de stu­diu negativ, ceea ce duce la deterio­rarea calităţii relaţiilor dintre profesori şi elevi.

Dar cum se poate Imbunătăţi sta­rea de bine a profesorilor? Multe soluţii, fără Indoială, se află In cadrul sistemului educaţional, cum ar fi prin crearea de aşteptări corecte şi adecvate In jurul volumului de lucru pentru profesori, re­ducerea presiunilor cu care se confrun­tă şcolile. Există, In acelaşi timp, multe strategii de care şcolile sau profesorii se pot folosi pentru a Imbunătăţi starea de bine a cadrelor didactice:

- În primul rând, la nivelul şcolilor, trebuie să se vorbească despre starea de bine a profesorilor. Recunoaşterea faptului că nivelul ridicat de stres şi sta­rea precară de sănătate mintală sunt comune, nu excepţionale, reprezintă un pas esenţial. Cifrele sugerează că până la 1 din 10 profesori au primit re­ţetă pentru antidepresive din cauza presiunilor şcolare şi 1 din 3 profesori şi-au luat zile libere din cauza stresului. Directorii de şcoli trebuie să ofere ca­nale adecvate In cadrul cărora profe­sorii pot vorbi cu sinceritate despre sta­rea lor. De multe ori, investirea de timp şi bani pentru sprijinirea stării de bine a cadrelor didactice poate Insemna mai mult decât acoperirea costurilor asoci­ate cu absenţa profesorilor pe motive legate de stres. Raportul londonez ofe­ră cazul unei şcoli In care şeful adjunct stabileşte timp dedicat, In fiecare săp­tămână, astfel Incât profesorii pot so­licita o pauză dacă se simt copleşiţi. Acest lucru nu numai că le-a permis să monitorizeze modul In care stau lucruri­le cu personalul lor, dar, de asemenea, creează o cultură a ajutorului In cazul In care profesorii nu se simt In siguran­ţă să exprime că lucrurile sunt dificile. O altă şcoală plăteşte profesori supli­mentari pentru perioade deosebit de stresante ale anului şcolar, atunci când trebuie 

Intocmite rapoarte, pentru a da profesorilor timp suplimentar pentru a finaliza documentele.

- Profesorii trebuie să recunoască im­pactul lor asupra bunăstării elevilor şi să­şi acorde timp pentru ei Inşişi, fără a se simţi vinovaţi. Când vă aflaţi Intr-un avi­on, Insoţitorii de zbor instruiesc călătorii să-şi pună propria lor masca de oxigen Inainte de a ajuta pe alţii Intr-o situaţie de urgenţă, iar această analogie este aplicabilă stării de bine a profesorilor. Lăsând câteva cărţi nemarcate pentru a obţine o jumătate de oră In plus de somn, realizarea unor exerciţii fizice sau practicarea mindfulness pot avea un im­pact mult mai mare asupra rezultatelor elevilor decât planificarea lecţiilor de a doua zi până la punctul de epuizare. 

- Şcolile şi profesorii trebuie să gă­sească timp pentru a se sprijini reci­proc, pentru că Intr-adevăr acest lu­cru este foarte important. Cercetările amintite mai sus au arătat că, atunci când profesorii percep şcoala ca pe un loc unde este promovat un nivel ri­dicat de compasiune, nivelul de stres este redus, iar satisfacţia de la locul de muncă este In creştere, odată cu an­gajamentul cadrelor didactice faţă de viaţa şcolară. O abordare la nivelul In­tregii şcoli pentru sănătate emoţională Işi propune să creeze o cultură şcolară pozitivă, cu relaţii de susţinere, empa­tice Intre personal, elevi şi părinţi. •••

ADRIANA MIHALCEA

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Internaţională  CUI II PASA DE STAREA DE BINE A PROFESORILOR