ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Şcoala Internaţională

Scrisul de mana versus scrisul la tastatura

Scrisul de mân? devine materie op?ional? ?i în ?coli din Europa, dup? ce Statele Unite ale Americii ?i-au anun?at înc? de anul trecut inten?ia de a le preda elevilor Word-ul.

 

Din 1947, de când se pred? scrierea de mân? în ?colile elve?iene, aceasta a fost cunoscut? în dialect elve?ian sub denumirea de Schnüerlischrift, ceea ce înseamn? „scris în ?ir”, deoarece, spre deosebire de literele de tipar, toate literele de mân? dintr-un cuvânt sunt ata?ate una de cealalt? ca ?i cum acestea au fost puse pe un ?nur. Dar acum Schnüerlischrift, sau scrisul cursiv de mân?, poate lua calea dinozaurilor ?i s? dispar? ca ace?tia. Împinse de acest val de modernizare, asocia?iile cadrelor didactice din majoritatea cantoanelor elve?iene sunt pentru eliminarea complet? a scrisului de mân? din cadrul cursurilor ?colare. Motivele sunt acelea?i cu cele men?ionate în 2011 de c?tre germanii din Hamburg, care au renun?at în urm? cu trei ani la scrisul de mân? din curricula ?colar?: scrisul a devenit ceva cu totul diferit fa?? de cum era acum 50 de ani. Pe atunci, au men?ionat germanii, oamenii scriau scrisori de mân? ?i contabilii f?ceau înregistr?ri scrise de mân? în registrele lor. Dar în zilele noastre, atunci când copiii de 6 ani sunt deja pe internet, pe telefoane mobile, scrisul cu litere de tipar a început s? fie privit ca ceva normal pentru comunicarea de zi cu zi, iar scrisul de mân? este v?zut doar ca un moft. Şi oficialii din educa?ie sunt de p?rere c? acest lucru este bun, deoarece elimin? o materie devenit? inutil?, în acela?i timp se economisesc bani, se câ?tig? timp la clas? ?i pentru profesori, iar elevii sunt scuti?i de un efort inutil. În cazul în care revolu?ia scrierii de mân? în Elve?ia are loc într-adev?r ?i scrisul de mân? se va înlocui cu o form? simpl? de scriere de tipar, acesta nu este sfâr?itul lumii occidentale. Scrisul de mân? cursiv fost introdus pentru c? a permis scrisul mai repede, dar în acest moment nu mai serve?te scopului s?u ini?ial, sunt de p?rere oficialii elve?ieni. Formele europene de scris de mân? î?i au originea în scrisul de afaceri în latin?, dup? cum ne arat? documente din primul secol. Romanii au produs cantit??i masive de coresponden?? de zi cu zi, mult mai mult decât orice civiliza?ie în fa?a lor, ?i, din acest motiv, aveau nevoie de o form? de scriere care s? fie u?or de folosit pe t?bli?e cerate sau pe papirus. Procesul de scriere s-a simplificat ?i acest lucru a dus la legarea literelor într-un cuvânt ?i, prin urmare, la scrierea cursiv?.

Cei care sus?in p?strarea scrisului de mân? cursiv în cadrul programelor ?colare au adus mai ales argumente de natur? estetic?. Acestea sunt contrazise de cei care cred c? scrisul de mân? este dep??it. În 2011, revista german? Der Spiegel, l-a citat pe profesorul german de pedagogie, Hans Brügelmann, care spunea c? disciplinele de art? ar trebui s? fie locul ideal unde elevii s? înve?e scrisul de mân?, doar dac? asta este ceea ce ei vor s? fac?. Motivul mai ra?ional este c? acum putem s? tast?m cuvintele mult mai repede decât dac? le scriem de mân?.

Nu numai în Europa are loc revolu?ia scrisului. În 45 de state americane scrisul de mân? a devenit materie op?ional? în ?coli din acest an. Acelea?i state au decis ca, în locul caligrafiei, elevii s? studieze ca disciplin? ?colar? Word-ul. În Marea Britanie, 40% dintre persoanele participante la un sondaj de opinie au declarat c? nu au mai scris nimic de mân? de mai bine de 6 luni.

În aceste condi?ii, ce se întâmpl? dac? nu vom mai înv??a s? scriem, întreab? publica?ia francez? Le Point. „Când ochiul cite?te, creierul scrie de mân?. S? cite?ti înseamn? s? scrii”, au explicat pentru Le Point doi cercet?tori de la Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Potrivit acestora, atunci când cite?ti, mai multe zone cerebrale simuleaz? actul scrierii de mân?.

Impulsurile sunt îns? diferite atunci când avem de-a face cu scrierea la tastatur?: oricare ar fi litera, gestul este acela?i, respectiv ap?sarea unui buton. Scrisul de mân? este considerat ?i o form? de exprimare a emo?iilor. Cercet?torii citati de Le Point sus?in c? „prin scriitura de mân? corpul se exprim?, vedem dac? scriitorul era sup?rat, fericit sau sub presiune. Cititorul î?i poate imagina persoana ?i poate recunoa?te în grafia sa în ce context emo?ional a scris”. Spre deosebire, scrisul la calculator î?i aduce o imagine distant?. Pe de alt? parte, exist? speciali?ti care sus?in c? scrisul la calculator are influen?e benefice asupra modului în care scriem. Atunci când scrii la calculator este foarte u?or s? ?tergi un cuvânt, s? rescrii sau s? modifici pasaje. Aceste lucruri „au eliberat actul de a scrie de problema deciziei. Cu ajutorul unei tastaturi ne gândim la cuvinte mai u?or, mai liber”, sus?ine Roland Jouvent, psihiatru ?i director în cadrul CNRS. Potrivit acestuia, indiferent de ce se va întâmpla, genera?iile viitoare nu vor mai avea r?bdare s? scrie cu cerneal?. „Cred c? în 20 de ani un profesor de ?coal? nu va mai putea ?ine 20 de copii în clas?” pentru a reproduce fiecare litera de mân?, sus?ine psihiatrul.

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Internaţională  Scrisul de mana versus scrisul la tastatura