Şcoala Gălăţeană

TRECUT, PREZENT SI VIITOR IN EDUCATIE

Afirmaţiile NeInţelesului Naţiunii: ,,De-aşa vremi se-nvred­niciră cronicarii i rapsozii / Veacul nostru ni-l umplură saltim­ban cii i irozii“, par a fi potrivite zilelor noastre, ,,pe ici, pe colo, i anume în punctele... esenţiale“.

Desigur, fiecare generaţie se laudă cu Implinirile anilor ca re s-au scurs. Unii dintre noi, Incă părinţi spirituali ai gene­ra ţiilor actuale, Incercăm să Impărtăşim din amintirile noas­tre, celor care ne privesc zi de zi din bănci, lucruri care par incredibile pentru ei, dar care pentru noi au reprezentat te­me lia pregătirii noastre. Exigenţa profesorilor noştri, având ca bază pregătirea dumnealor profesională, respectul pe care ni-l impuneau prin ţinută, limbaj şi deseori prin carismă, conştiinciozitatea cu care Işi pregăteau minunatele ore, toa te acestea ne-au ajutat să devenim ceea ce suntem.

Ne-am pus vreodată Intrebarea de ce ,,ai noştri tineri” au urmărit nu o dată filmul ,,Liceenii”? Se pare că nu Il consi­deră anacronic. Mulţi dintre ei Işi doresc să fi trăit atât de frumos anii de liceu.

Dar... destul despre trecut! ,,Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?” Faptul că aceste Intrebări ale NeInţelesului Naţiunii sunt retorice, nu este Intâmplător. Cine să-i dea răspunsul? Eu? Dumneavoastră? Elevii? Nuuu! Unde v-a zburat gândul? Nicidecum. ,,Acolo“ este prea sus şi prea departe ca să primim un semnal măcar.

În prezent, toată suflarea preuniversitară se preocupă de lucruri care au prioritate faţă de educaţie: cum ,,să prin­dem” o... gradaţie de merit, cum ,,să vânăm” un proiect in­ter naţional ca să ne plimbăm mai convenabil cu Intreaga familie In străinătate, cum să strângem mai multe hârtii in­diferent dacă am pus suflet sau doar am simulat o activita­te extracurriculară. Toţi suntem un zâmbet, toţi Imbrăţişăm şi felicităm elevii, toţi ne Indreptăm de fapt atenţia către ,,banii cei de toate zilele” şi fireşte către Facebook, unde ne postăm vrând-nevrând nu doar realizările, dar şi ultimele apariţii din domeniul vestimentar. De, aşa dă bine pentru... educaţie!

 

De fapt, tot prezentul ne dă lecţii şi despre o eventuală nouă programă, din care ar trebui scoşi clasicii literaturii ro­mâne. Vom Incepe prin a-i renega pe Eminescu, pe Slavici şi, de ce nu, pe Alecsandri. Nu ne mai reprezintă. Mai bine lu crăm texte din Cervantes sau Shakespeare pentru că sunt mai... accesibili! Cum, cu cine? Nu mai contează. Cu toţi elevii de la clasele a V-a până la a XII-a. Aşa le trebuie da că n-au fost cuminţi!

Despre viitor ce să mai spunem? Aaa, da! Reforma să tră iască! Vom avea manuale In funcţie de noua progra­mă! Când? Nu se ştie Incă! Oricum, vor fi multe manuale al­ter native. Toată lumea se pricepe şi... câştigă! Se aude că nu mărul şcolilor profesionale se va mări. Parcă odată, de­mult, am mai auzit despre existenţa lor! Se pare că, Incet, Incet ne vom Intoarce la... trecut. Se apropie momentul In ca re elevii vor da examen pentru a intra la licee. Facem ce facem şi tot la anii din urmă revenim. Nu este rău, dar... unde este noutatea? De ce am renunţat? Ca să avem la ce ne Intoarce?

Nu sunt ,,toate vechi”. Avem şi noutăţi: examenele de Evaluare Naţională de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Ele exis tă, dar eficienţa lor ,,lipseşte cu desăvârşire”. Poate că au apărut doar ca să avem şi noi, profesorii, ce face cu tim pul liber. E drept că se editează multe lucrări cuprinzând exer ciţii de evaluare. Se mai câştigă câte un bănuţ!

Mai sunt noutăţi: olimpiada de lingvistică cu faza naţio­na lă, bugetată din banii ministerului, deşi această materie nu se studiază In gimnaziu. Parcă apare abia prin facultate. Dar, vom Invăţa Impreună cu elevii şi vom obţine rezultate, că doar contează la punctaj! Pe când o olimpiadă de se­miotică?

Însă, suntem optimişti. Sperăm să se Implinească viziona­rul vers eminescian: ,,La trecutu-ţi mare, mare viitor!” •••

ADRIANA ŞTEFĂNESCU,

PROFESOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Şcoala Gălăţeană  TRECUT, PREZENT SI VIITOR IN EDUCATIE