Şcoala Gălăţeană

STRATEGII DE INTELEGERE A TEXTULUI SCRIS

Scopul final al orice'rui act de lecture' este inţelegerea unui text citit, indiferent de natura acestuia. Accesul dificil la sen­sul global al unui text reprezinte' unul din­tre factorii fundamentali ai rezultatelor slabe la inve'ţe'ture'. Dificulte'ţile cu care se confrunte' un cititor slab sunt o o pe raţiune neple'cu­te' 5i constrânge'toare: acesta cite5te incet, adeseori silabisind, se impiedice' la cuvintele lungi, necunoscute, ceea ce provoace' multe neajunsuri. Fiecare propoziţie sau fraze' este tratate' de sine ste'te'tor, fe're' a mai fi integrate' in realiza­rea sensului global al textului. Din cauze' ce' ii lipse5te capacitatea de a face co­nexiuni logice, diferitele date ale textului nu sunt puse in lege'ture' cu cuno5tinţele anterioare sau chia...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1