Şcoala Gălăţeană

I L CARAGIALE LA ORA DE LIMBA FRANCEZA

Evoluţia inve'ţe'mântului in sec. XX in materie de lingvistice' a necesitat utili­zarea unor noi metode de predare şi de inve'ţare a limbilor. În ceea ce pri­ve5te limbile stre'ine, cercete'torii au fost nevoiţi se' ia in considerare ce' achiziţia unei limbi stre'ine difere' foarte mult de inve'ţarea unei limbi materne. Trebu­ia astfel facilitate' aceaste' achiziţie, iar metoda cea mai indicate' pentru aceasta a fost aceea de a sublinia 5i de a inţelege foarte bine diferenţele dintre limba materne' 5i limba stre'ine'. Din aceaste' tendinţe' de a utiliza in pedagogie contrastele intre diverse sisteme lingvistice s-a ne'scut o noue' ra­mure' a lingvisticii aplicate: analiza dife­renţiale' sau contrastive'. Aceasta pre...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1