Şcoala Gălăţeană

TEMELE, O PROBLEMA A SISTEMULUI DE EDUCATIE

Se 5tie că intre 10 5i 15 ani (cu apro­ximaţie) organismul uman suportă cele mai mari transformări, atât fizic, dar mai ales psihic, perioadă in care exerciţiul fizic, mi5carea in general este definito­rie in dezvoltarea fizică proporţională, dar 5i psihică. După ce ani la rând am observat că trecerea din cilcul primar in cel gimnazi­al s-a dovedit un obstacol greu de tre­cut pentru unii elevi, sau chiar imposibil pentru alţii, am inceput să caut cauze. Varianta conform căreia cadrele didac­tice din invăţământul primar ar fi mai in­dulgente, sau chiar mai puţin pregătite a căzut 5i am inceput să caut explicaţiile la gimnaziu, respectiv clasa a V-a. Întâmplarea face că sunt diriginte la o clasă a V-a 5i nu mi-a fost...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1