Proiect

DE LA AUDI LA INVATAMANTUL DUAL IN ORADEA

De câţiva ani a fost instituită o colaborare fructuoasă Intre Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Oradea şi Şcoala Tehnică, Christian Schmidt" din Neckarsulm, Landul Baden-Württemberg - Germania. Astfel, un grup de elevi de la colegiul orădean a participat In cadrul unui proiect la un stagiu de practică la renumita firmă de autoturisme, „Audi", partener al şcolii germane mai sus menţionată.

Câteva dintre concluziile acestui stagiu de practică al elevilor români merită Impărtăşite.

Compania recrutează elevii, cu care Incheie apoi con­tract de practică şi Ii Indrumă spre Şcoala Tehnică, Christian Schmidt" care Ii şcolarizează şi Ii pregăteş­te pentru firma „Audi". Elevii des­făşoară practică nu In hala de pro­ducţie, ci In Centrul de calificare, care seamănă perfect cu hala de producţie, având In dotare ace­leaşi maşini, acelaşi scule. Nici nu ştii că nu te afli In hala principală. Dimineaţa, fiecare elev Işi ia In pri­mire atelierul unde are: dosarul cu sarcinile de lucru In cele şase ore, calculatorul, maşina, sculele şi acţi­onează singur, potrivit indicaţiilor şi normelor din dosarul de practică. Maistrul Il supraveghează, iar dacă e cazul, Il ajută acolo unde nu se descurcă, dar fiecare lucrează in­dependent, cu dosarul In faţă. La două ore, au o pauză de o jumă­tate de oră.

Elevii practicanţi, care doresc să devină strungari, insta­latori, electricieni, sudori..., sunt şi bine plătiţi. Şi In Germania se găsesc puţini doritori să lucreze In construcţii, iar pentru a-i atrage, firmele oferă elevilor din Invăţământul dual, nu 200 de lei pe lună ca In România, ci 900 de euro pe lună şi chiar mai mult.

Şi noi, cei de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi", avem din acest an şcolar Invăţământ dual In specializările instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze. Firma le asigu­ră transportul şi o masă caldă In fiecare zi de instruire prac­tică, plus 200 de lei lunar, pe lângă cei 200 lei bursă profe­sională pe care Ii primesc de la stat. Deocamdată, la noi nu este mare diferenţă Intre Invăţământul profesional şi cel dual. La Invăţământul dual, firma le asigură şi casă şi masă (plus transportul). Important este că, după cei trei ani, absol­venţii pot deja să lucreze şi să câştige, având un loc de mun­că asigurat. Ei pot să-şi continue studiile la liceul seral, Incă doi ani şi jumătate: clasa a XI-a, semestrul al II-lea, a XII-a şi a XIII-a, iar la final pot obţine diploma de tehnician.

Învăţământul dual din Germa­nia a fost considerat drept o soluţie salvatoare pentru pregătirea forţei de muncă calificate necesare agenţilor economici din Parcurile Industriale ale municipiului Oradea. Astfel, o delegaţie s-a deplasat In Germania pentru a descifra tainele Invăţământului profesional dual la şcoala Tehnică „Christian Schmidt" din Neckarsulm şi la firma „Audi". Din delegaţie au făcut parte reprezen­tanţi ai Primăriei Oradea, ai Parcu­rilor Industriale orădene, precum şi ai profesorilor de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi".

Rezultatul a fost debutul Invă­ţământului dual la Oradea, care sperăm să se dezvolte şi să atragă tot mai mulţi elevi In perioada urmă­toare.

Un rol important In realizarea acestui parteneriat bene­fic cu o şcoală tehnică din Germania l-a avut şi Intâlnirea delegaţilor Confederaţiei DGB Nordwurttemberg din Landul Baden-Württemberg cu sindicatele bihorene, inclusiv cu Sin­dicatul „Spiru Haret” din Oradea. •••

PROF. ING. NICOLAE MOŢ, COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PREŞEDINTE AL SINDICATULUI „SPIRU HARET” ORADEA

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Proiect  DE LA AUDI LA INVATAMANTUL DUAL IN ORADEA