Parteneriat

PARTENERIAT INTRE SINDICATUL DIN INVATAMANT SPIRU HARET MURES SI SINDICATUL DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SIBIU - LIBERTATE PRIN EDUCATIE

„Civiliza?ia este fructul unei b?t?lii neîncetate ?i în orice b?t?lie înfrângerea e posibil?, la fel ca ?i victoria”.  Spiru Haret SPIRU HARET” ?i Federa?ia Educa?iei Na?iona­le au hot?rât s? se uneasc?, pentru a Int?ri for?a sindical? la nivel na?ional, pentru a avea o mai mare greutate In negocierea problemelor specifice do­meniului Inv???mânt. Demersuri pentru unificare au fost mai multe, materializate In Intâlniri re­petate ale celor dou? birouri execu­tive. Momentul definitiv?rii detaliilor, a avut loc la cabana Sindicatului din În­v???mânt, „Spiru Haret” Mure?, de la Dulcea, dup? care la 24 Ianuarie 2013, la Conferin?a Na?...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1