Opinii

MESERIA DE PROFESOR POATE FI EXTENUANTA - FACETI O PAUZA, REFLECTATI SI AJUSTATI

Sunt atât de multe sarcini ce tre­buie indeplinite zilnic de către profe­sori, incât, câteodată, incercarea de a ţine pasul poate fi o adevărată pro­vocare. Fiecare an 5colar nou pare să aducă din ce in ce mai multe ce­rinţe, iniţiative, obligaţii, incât timpul devine din ce in ce mai scurt, părând să se evapore, toate acestea deve­nind, fizic 5i mental deopotrivă, de-a dreptul epuizant in anumite zile.

Ajungi să te intrebi, in acele zile, de ce oare mai stai in invăţământ, de ce nu pleci unde vezi cu ochii? E5ti gata să renunţi 5i te-ntrebi intru­na: „Mai merită efortul? La ce bun totul?”...

Adevărul este că aceste senti­mente negative sunt naturale 5i le in­cearcă, probabil, din când in când, angajaţii din orice domeniu. Fiecare meserie are plusurile 5i minusurile sale, momentele de cumpănă, incercări­le 5i provocările, aparent, mult prea mari. Atât in viaţa personală, cât 5i la muncă, toţi avem lupte de dat 5i chiar având atitudinea potrivită, acea atitudine pozitivă despre care vorbe5te toată lumea, chiar organi­zând 5i planificând minuţios totul, câ­teodată avem senzaţia că nu facem destul, că suntem depă5iţi de situaţii, de evenimente, de vremuri.

Dar, din fericire, cum speranţa moare ultima, reu5im să ne amintim de ce ne-am ales această meserie nobilă 5i, iar 5i iar, o luăm de la capăt.

Este util, insă, uneori, să găsim 5i ni5te metode care să sim plifice lu­crurile, să ne incarce bateriile 5i să ne aducă mai u5or inapoi, pe bari­cade. Din experienţă proprie, pot spune că:

Experienţa nu-i întotdeauna de ajuns

Oamenii consideră că, cu fiecare an nou care trece, deoarece câ5tigi experienţă, lucrurile devin tot mai u5oare. Nu-i deloc a5a. Un profesor este un profesor adevărat, dacă in­veste5te constant in el, in pregătirea sa, in formarea sa profesională. Apar continuu lucruri noi cu care trebu­ie să ţii pasul: manuale noi, metode de predare noi, interactive, metode de predare cu ajutorul tehnologiei mo derne etc., etc., etc. De aceea, tre buie să reflectezi continuu la ce schimbări noi apar, la ce schimbări trebuie să operezi in tine insuţi, ca să poţi să faci faţă schimbărilor exteri­oare.

În drum spre casă, in fiecare zi, mă gândesc la ce-am făcut la 5coa­lă, cum m-am prezentat in faţa ele­vilor, cum mă percep ei 5i colegii, ce ar trebui să imbunătăţesc etc. Îmi iau aceste pauze de reflecţie, opresc alte gânduri 5i doar mă concentrez pe asta. Realizez că mai am 5i scă­pări, că mai fac gre5eli pe ici, pe colo, dar văd 5i câte lucruri fac bine, văd progresele făcute de elevi, ci­tesc in ochii lor, in atitudinea pe care o au faţă de mine, acel respect, acea incredere, acea recunoa5tere, in cele din urmă, a mea ca profesor. Mai văd 5i că am prieteni, nu doar colegi in Cancelarie. Mai am, deci, 5i acel sentiment al apartenenţei la un grup bine inchegat, la o comunita­te de oameni care te fac să te simţi ca-n familie.

De ce e importantă reflecţia?

O parte crucială a procesului de invăţare e reflecţia, iar predarea, munca la catedră este intrinsec le­gată de invăţare. Nu există preda­re fără invăţare, deci pentru a fi un bun profesor ai nevoie permanent de aceste momente de reflecţie. Reflectezi la ce ai de predat, reflec­tezi la ce fel de elevi ai, reflectezi la ce fel de om 5i de profesor e5ti tu, la vremurile 5i condiţiile actuale, la ori­ce lucru care-ţi condiţionează sau influenţează cumva viaţa. Cei care nu reflectează deloc la toate aces-tea, dar mai ales la ei in5i5i, cei care se declară automulţumiţi, care do­vedesc suficienţă, nu vor progresa cu adevărat, pentru că schimbarea incepe intotdeauna cu noi in5ine. Când incepi să realizezi că lucrurile nu mai pot fi ca acum câţiva ani, că se schimbă continuu 5i intr-un ritm tot mai accelerat, de-a dreptul ameţitor câteodată, o să incepi să 5i accepţi schimbarea 5i-o să incepi propriul proces de transformare, de adapta­re, de reinventare.

Americanul John Dewey, filozof, psiholog 5i reformator in domeniul educaţiei a spus: „Nu invăţăm din experienţă, invăţăm reflectând la experienţa noastră”.

Asadar, lumea e intr-o continuă schimbare 5i noi trebuie să ne adap­tăm la ea! Şi nu putem face asta decât prin meditaţie, prin con5tienti­zare, prin reflecţie. Abia apoi, putem purcede la schimbare.

Managementul clasei te poate epuiza

Toţi avem de furcă cu elevii „pro­blemă” câteodată, toţi găsim dificil să controlăm eficient ce se intâmplă 5i cum se intâmplă. Elevii sunt mulţi, gălăgio5i, teribili5ti, dezinteresaţi. Fie că sunt chestiuni minore, cum ar fi faptul că unii elevi vorbesc intre ei 5i nu sunt atenţi etc, ori chestiuni grave, de genul, elevi care deranjează ora in mod voit, scoţând anumite sune­te, ripostând recalcitrant, dând re­plici insolente etc., profesorul trebuie să fie pregătit 5i să 5tie cum să facă faţă la comportamentul acesta ina­decvat al unora dintre elevi. Ce pot spune este că n-am lăsat niciodată lucrurile să se lini5tească, să treacă de la sine. Dacă a5 fi făcut asta, sunt sigură că a5 fi fost chiar mai “obo­sită” psihic, pentru că oboseala ar veni din nemulţumire, din senzaţia că mă bat cu morile de vânt, că totul e inutil.

În timp, tot reflectând la cum a5 putea cel mai bine să păstrez ordi­nea 5i disciplina in clasă, după ce m-am mai 5i documentat in privinţa aceasta, am ajuns să descopăr 5i să implementez mici “artificii”, metode alternative la procesul de Invăţare, metode pe care marea majoritate a profesorilor sunt sigură că le-a des­coperit. Elevii trebuie să fie tot timpul uimiţi, evident. Elevii nu trebuie să apuce să se plictisească, sau să obo­sească. Când ce oferă manualul e prea tern, prea static, recurg la pau­ze de respiro, trecem la o odihnă ac­tivă, respectiv: scot fişele de lucru cu jocuri. E aparent joacă, căci o facem tot In engleză, eu fiind profesoară de limba engleză. Jucăm, spre exemplu: “Adevăr sau provocare” – le place la nebunie! Sau scoatem telefoanele, intrăm pe Youtube şi ascultăm o me­lodie – o melodie cu versurile afişate, deci şi ei pot fredona. Se şi destind, Invaţă şi cuvinte noi In engleză. Sau Ii provoc să spună ce aveau de Im­părţit, In cazul In care se certau Intre ei, dar numai şi numai In engleză, şi construim un Intreg proces, astfel, ca la tribunal. Avem acuzatori şi avocaţi, avem judecători şi juraţi. Le place mult mai mult când lucrurile au le­gătură cu realitatea lor personală şi imediată. Dintr-odată sunt mult mai activi, mai dornici să participe, mai entuziasmaţi. Elevilor ajunge să le placă ora, astfel. Toţi uităm, In mare, ce-am Invăţat la un obiect sau altul, In şcoală. Ceea ce nu uităm nicioda­tă este cum ne-am simţit la ora unui anumit profesor, cum a reuşit, el sau ea, să ne facă să ne simţim.

Am ajuns, In acest fel, după ani de muncă la catedră, să depăşesc aproape integral problemele de conduită, de comportament distruc­tiv, să uit de senzaţia ,,de oră nereu­şită”.

Am Inţeles, prin reflecţie, că nu certând, admonestând, cerându-le, ameninţător sau rugător, elevilor să fie atenţi, să participe la lecţie, să contribuie, să gândească şi să Inve­ţe, ei vor şi face asta. Şi nu pentru că le-ar lipsi neapărat un bun-simţ ele­mentar. Acela există, chiar dacă la unii, părea a fi ascuns bine. Şi există şi setea de cunoaştere şi dorinţa de Im­bunătăţire, chiar. Am Inţeles, Incă o dată, gândindu-mă mult la asta, că depinde aproape In totalitate de noi, profesorii, ce fel de elevi avem... •••

PROF. LUMINIŢA ZAHARIA LICEUL TEORETIC “SFÂNTA MARIA”, GALAŢI SINDICATUL ÎNVĂÞĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAÞI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  MESERIA DE PROFESOR POATE FI EXTENUANTA - FACETI O PAUZA, REFLECTATI SI AJUSTATI