Opinii

A EDUCA SI NOBILA MISIUNE DE DASCAL

Educaţia este foarte importantă în viaţa oricărei persoane, deoarece la fiecare pas ne lovim de puterea ei. Este necesar să fii educat, ceea ce înseamnă că trebuie să ai un anumit comportament, care îţi va defini caracterul.

Educaţia, putem spune ca este, „mama" maturităţii si casa reuşitei In viaţă. De educaţie se leagă Intrea­ga viaţă a omului. Educatia ocupă o mare parte din viaţă. În fiecare zi toţi In­vaţăm câte ceva nou, ne educăm sau educăm pe alţii . Educaţia Incepe Incă din copilărie, prin Invăţăturile date de părinţi, sau cu alte cuvinte „Cei şapte ani de acasă“ acum şase şi continuă la gradiniţă, şcoală, liceu, facultate, iar apoi cu această educaţie se poate porni pe lungul drum al vieţii.

Dar cine este cel care savârşeşte această mareaţă operă care influ­enţează Intreaga viaţă a unei persoa­ne ? Este, fără Indoială, omul de la ca­tedră, dascălul.

A fi dascăl este o artă. Adevăraţii dascăli sunt cei care reuşesc să te facă să-i iubeşti pe ei , dar şi materia predată de ei. Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamă­nă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie In care mediocritatea nu este permi­să, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare,o meserie care te epuizează şi Inviorează, care te disper­sează şi exaltă, o meserie In care a şti nu Inseamnă nimic fără emoţie, In care dragostea e sterilă fără forţa spirituală,

  • meserie când apăsătoare, când im­placabilă, ingrată şi plină de farmec.

În ziua de astăzi, dascălul trebuie să-şi joace foarte bine rolul pe scena şcolii, deoarece rolurile sale sunt mul­tiple: expert al actului de predare-In­văţare-evaluare, agent motivator, li - der, consilier, model, profesionist re­flexiv, manager. Dar toate acestea le poate realiza doar un dascăl bun, un profesor de excepţie.

A fi profesor Inseamnă a te ridica deasupra tuturor elevilor şi, totuşi, a te coborI la mintea lor.

A fi profesor Inseamnă a comunica zilnic tuturor elevilor cunoştinţe funda­mentale pentru ei şi, In cele mai multe cazuri, să şi ai dreptate.

A fi profesor Inseamnă a-ţi găsi mai mult timp pentru alţii decât pentru tine.

A fi profesor Inseamnă a avea veş­nic pe faţă un zâmbet care poate re­zista reducerilor de salariu, copiilor cu probleme, părinţilor Ingrijoraţi.

A fi profesor Inseamnă a-ţi continua meseria şi atunci când părinţii Iţi pun fiecare mişcare la Indoială şi când alţii nu te susţin.

A fi profesor Inseamnă a avea 6 pe­rechi de mâini, să ajungi să le faci pe toate, dar mai ales 3 perechi de ochi:

  • pereche să-l vadă pe elev aşa cum este el In realitate şi nu cum l-au etiche­tat alţii; altă pereche să fie plasată la spate pentru ca profesorul să vadă ce nu este de văzut, dar trebuie cunoscut; ochii din faţă sunt doar pentru a ve­dea cum se comportă copilul, pentru ca mai apoi să poată reflecta asupra acestui comportament şi să poată spu­ne: „Înţeleg şi cred In tine”.

A fi profesor Inseamnă a veni la muncă chiar şi când eşti bolnav, In­seamnă a preda unei clase de co­pii care nu vor să Inveţe, Inseamnă a păstra un loc special In inima ta pentru copiii care nu sunt ai tăi, Inseamnă a In­ţelege toate frământările prin care trec cei aflaţi In dificultate.

A fi profesor Inseamnă a avea ini­mă bună, dar şi dură uneori, Inseamnă a juca câte o scenetă In fiecare oră cu alţi actori.

A fi profesor Inseamnă a avea pe obraz o lacrimă: pentru bucuria şi mân­dria de a vedea cum un copil reuşeş­te să rezolve şi cea mai mică sarcină. Lacrima pe obraz vine din durerea de a nu putea ajunge la unii copii şi deza­măgirea pe care o simt ei; vine când profesorul a stat un an sau mai mulţi cu

  • clasă şi trebuie să-şi ia rămas bun de la acei copii şi să fie gata să Intâmpine
  • nouă generaţie.

Cine poate să Inţeleagă toate acestea, acela Inseamnă că e profe­sor şi drumul lui, cu bucurii şi cu deza­măgiri, se va Impleti cu destinul copiilor pe care Ii va educa şi Ii va pregăti pen­tru viaţă.

În ziua de astăzi, misiunea dască­lului nu este una tocmai uşoară şi nici retribuită pe măsura complexităţi ei. Şi, In ciuda tuturor neajunsurilor/nedrep­tăţilor, DASCĂLUL continuă să-şi facă datoria, In mod constant, cu dăruire, abnegaţie şi iubire.

Sperăm şi dorim ca glasurile noas­tre să se facă auzite prin vocile liderilor noştri, iar Inţelegerile parafate cu gu­vernanţii să se materializeze conform graficului stabilit.

Vă doresc multă sănătate şi mult succes tuturor slujitorilor şcolii! •••

ÎNV. MARIANA BOÞOC – LIDER SINDICAL AL ŞC. GIMNAZIALE „A. IANCU“, TÂRNĂVENI

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  A EDUCA SI NOBILA MISIUNE DE DASCAL