Opinii

FASCINATIA COPILARIEI DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA CONCURS DE RECITARI LA CLASA I FAZA JUDETEANA

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire, a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.“

Eugene Ionesco

Lumea poeziei are un farmec apar­te, iar când personajele acestei lumi mi­nunate sunt vietăţi, unele binevoitoare, prietenoase, altele dimpotrivă, puse pe rele, această lume devine una accesi­bilă copiilor, imaginaţiei fără de margini a copilului.

În lumea necuvântătoarelor... Poeţi talentaţi au Imprumutat suflete de copii, percepând lumea Inconjurătoare din perspectiva acestora.

Gâzele, păsările, vietăţile mărunte sunt privite cu tandreţe şi duioşie.

Cine să poată reda mai potrivit aceste versuri decât copiii?

Prin vocea lor, versurile despre vieţu­itoare capătă o nouă dimensiune: puri­tate, drăgălăşenie, mister...

,,Cu siguranţă, cine îşi pierde copilăria se pierde pe sine. Iar cine nu trăieşte în fascinaţia pe care o merită a trăit degeaba. Nu există posibilitate de a alege între a if cuvântător în lumea necuvântătoarelor şi necuvântător în lumea cuvântătoarelor! Între copilărie fără copii şi copii fără copilărie.“

Nicolae Băciuţ

Aşadar, concursul judeţean ,,Fasci­naţia copilăriei“, aflat la a cincispreze­cea ediţie, s-a bucurat şi In acest an de un real succes.

El se desfăşoară an de an ca o acţi­une comuna a ISJ Mureş şi a Sindicatului din Învăţământ ,,Spiru Haret“ Mureş.

Începe cu concursul la nivel de cla­să, şcoală, cerc pedagogic pe zone şi se finalizează, la sfârşitul lunii mai, la nivel judeţean. Fiecare zonă este reprezen­tată de trei recitatori, cei mai buni dintre cei mai buni.

Concursul este reprezentat de ins­pectorul de specialitate, prof. dr. Dumi­tru Orosan şi Săcărea Ioan, preşedintele Sindicatului din Învăţământ,,Spiru Haret“ Mureş. Coordonatorii concursului sunt Rezi Maria şi Vidrăsan Irina şi colaborato­rii Iancu Marinela şi resposabilii cercurilor pedagogice din zone: prof. Inv. primar Leontina Cuc, prof. Inv. primar Calian Daniela Olivia, prof. Inv. primar Grama

Ramona, prof. Inv.primar Marian Mari­ana, prof.Inv.primar Anca Daniela Mol­dovan, prof. Inv. primar Bordan Ana.

El se desfăşoară, an de an, la Casa Sindicatelor din Tg. Mureş.

Ca orice concurs, am avut un juriu de specialitate format din: prof. Dr. Du­mitru Orosan, prof. Inv. primar Dragan Elena, prof. Toganel Andreea, bibl. An­ghel Florina.

După prezentarea regulamentului, a criteriilor de apreciere (prezenţă sce - nică, intonaţie, dicţie, capacitate de transmitere a mesajului, trăire emoţi­onală), a juriului, elevii au recitat poe­ziile, foarte bine selectate, costumaţi adec vat. Concursul a fost presărat cu momente artistice: muzică populară şi uşoară, solistă Sorana Farcaş de la Şcoa­la Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu“ şi Gru pul de dans modern ,,Electrik“, prof. Inv. primar Pop Maria Nicoleta, Şcoala Gimnazială ,,Serafim Duicu“. Până ce membrii juriului au deliberat, elevii s-au distrat, au cântat, au dansat, s-au ,,In­dulcit“. Juriul a avut o sarcină foarte grea,elevii au fost foarte buni, poeziile bine alese şi pregătite cu minuţiozitate de doamnele Invăţătoare, rezultatele au fost pe măsură.

Marele premiu ,,Fascinaţia copilări­ei: Butnaru Aida Sorana - Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu“ Târgu Mureş - prof. Pop Oana Maria

Premiul I: Tripon Diana - Şcoala Gim­nazială, ,,Ioan Vlăduţiu“Luduş - prof. Inv. primar Bordan Ana; Chiorean Cristiana - Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ceuşi­anu“ Reghin - prof. Moldovan Cristina; Vasiliu Anca Elena - Şcoala Gimna­zială ,,Liviu Rebreanu“ Târgu-Mureş - prof. Rotar Dorina Emilia Cocan Hulpe; Anastasia Cezara - Şcoala Gimnazială ,,L. Rebreanu“ Târgu Mureş - prof. Cuc Leontina

Premiul II: Dragoş Claudiu - Şcoala Gim­nazială ,,Zaharia Boiu“ Sighişoara - prof. Moldovan Anca Daniela; Pastia Ca­tinca - LPS Târgu-Mureş, prof. Mureşan Adriana; Trifan Raul - Şcoala Gimnazia­lă ,,Dacia“ Târgu Mureş - prof. Mă cean Dora; Vornicu Alesia Diana - Şcoala Gimnazială ,,A. Iancu“ Târnă veni, - prof. Inv. primar, Chiorean Carmen

Premiul III: Raita Ciprian - Şcoala Gim­nazială ,,Pal ko Attila“ Aluniş - prof. De­meter Monica Dana; Medeşan Andrei - Şcoa la Gimnazială ,,Traian“Târnăveni - prof. Inv. primar Covrig Liana; Vescan Patrissia -Şcoala Gimnazială Iernut - prof. Inv primar Turcu Claudia

Menţiune: Ciocan Abel Marian - Şcoa­la Gimnazială ,,Nicolae Iorga“ Sighişoa­ra - prof. Boitos Alina; Petric Nicolae Da­rius - Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu“ Târnăveni - prof. Inv. primar Nan Angela; Bocheş Ilinca - Şcoala Gimnazială Iernut - prof. Inv primar Turcu Claudia

Elevii au fost răsplătiţi cu diplome, cupe, dulciuri şi cu multe aplauze.

Se cuvine să menţonăm şi să apre­ciem activitatea doamnelor Invăţătoa­re, dar şi implicarea părinţilor, bunicilor care i-au Insoţit şi susţinut In acest pro­iect. În calitate de iniţiatori, coordona­tori şi moderatori ai acestui concurs ju­deţean, mulţumim tuturor celor implicaţi şi Ii aşteptăm la anul.

Copiii, ştim cu toţii, dau culoare şi pi­toresc fanteziei lor. Cei mici preschimbă In fiinţe tot ce văd, dar nu In orice fiin­ţe, ci In unele vorbitoare, cu sentimente omeneşti, cu temperamente distincte.

Prin vocea lor, versurile despre vieţu­itoare capată o nouă dimensiune: puri­tate, drăgălăşenie, mister. •••

COORDONATORI: REZI MARIA

ŞI VIDRĂSAN IRINA


 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Opinii  FASCINATIA COPILARIEI DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA CONCURS DE RECITARI LA CLASA I FAZA JUDETEANA