Opinii

DIMENSIUNEA CRESTINA A SOLIDARITATII

În ultima vreme, am asociat tot mai mult termenul ,,sindicat“ cu o organiza­ţie care acţionează In numele mem­brilor săi, care Ii reprezintă, care luptă pentru apărarea drepturilor acestora şi pentru dobândirea de noi drepturi, participând la negocieri şi organizând uneori acţiuni de protest, care pot pro­duce un oarecare disconfort altor ca­tegorii sociale. Ultima lege In vigoare, Legea Nr. 62/2011 a Dialogului Social, precizează că o organizaţie sindicală ,,se constituie pe baza dreptului de li­beră asociere, In scopul apărării drep­turilor prevăzute In legislaţia naţională, In contractele colective şi individuale de muncă sau In acordurile colective de muncă, precum şi In pactele, trata­tele şi convenţiile ...

[Articol complet Articol complet]

FASCINATIA COPILARIEI DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA CONCURS DE RECITARI LA CLASA I FAZA JUDETEANA

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire, a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.“ Eugene Ionesco Lumea poeziei are un farmec apar­te, iar când personajele acestei lumi mi­nunate sunt vietăţi, unele binevoitoare, prietenoase, altele dimpotrivă, puse pe rele, această lume devine una accesi­bilă copiilor, imaginaţiei fără de margini a copilului. În lumea necuvântătoarelor... Poeţi talentaţi au Imprumutat suflete de copii, percepând lumea Inconjurătoare din perspectiva acestora. Gâzele, păsările, vietăţile mărunte sunt privite cu tandreţe şi duioşie. Cine să poată reda mai potrivit aceste versuri dec...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1