Reclamă


Reclama
Opinii

FENOMENUL DE BULLYING IN SCOALA, EXEMPLE EUROPENE DE BUNA PRACTICA

Violenţa în şcoli este una dintre cele mai vizibile forme de violenţă asupra copiilor. Şcolile nu pot îndeplini rolul important de învăţare şi socializare, dacă acestea sunt un mediu în care se manifestă agresivitatea, intimidarea (bullying) sau violenţa. Bullying reprezintă o formă de abuz, în detrimentul stării de bine şi dezvoltă-rii sănătoase şi armonioase a elevilor. Poate fi o formă simplă de neglijare sau se poate extinde la forme com-plexe de abuz fizic, emoţional şi sexu-al. Unii specialişti consideră problema bullying-ului, comportamentul sau ati-tudinea de „intimidare” în mod repetat şi intenţionat, ca modalitate de a câşti-ga puterea asupra altei persoane. Bullying este de fapt tot o formă de violenţ...

[Articol complet Articol complet]

DESPRE ADEVAR SI EVALUARE

Ce este bine? Ce este adevărat? Filosofii au studiat de-a lungul timpului raportul acestor două concepte. Ast-fel, la Spinoza, bun este ceea ce este întotdeauna adevărat, pe când la Leibniz, adevărat este ceea ce este în-totdeauna bun. În lucrarea sa intitulată „G.W Leib-niz”, D. Bădărău arată că „binele şi adevărul se conjugă în funcţie de ne-cesităţile de sistem, acuzând o duplici-tate ce nu exclude totuşi sinceritatea; asimetria semnalează prezenţa unui factor fundamental unic”. Această duplicitate este semnala-tă şi de către Eminescu în „Epigonii”: „...O convenţie e totul; ce-i azi drept mâine-i minciună, Aţi luptat luptă deşartă, aţi vânat ţintă nebună......

[Articol complet Articol complet]

CAT DE NECESAR ESTE COMPUTERUL IN SCOALA DE ASTAZI

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie. Acţiunea definitorie a şcolii rămâ-ne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului şi care vizea-ză disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de persona-litate umană, propus şi dorit chiar de socie­tate­. Ioan Cerghit definea edu-caţia din mai multe unghiuri, ca pro-ces prin c...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1