Opinii

MESERIA DE PROFESOR POATE FI EXTENUANTA - FACETI O PAUZA, REFLECTATI SI AJUSTATI

Sunt atât de multe sarcini ce tre­buie indeplinite zilnic de c?tre profe­sori, incât, câteodat?, incercarea de a ?ine pasul poate fi o adev?rat? pro­vocare. Fiecare an 5colar nou pare s? aduc? din ce in ce mai multe ce­rin?e, ini?iative, obliga?ii, incât timpul devine din ce in ce mai scurt, p?rând s? se evapore, toate acestea deve­nind, fizic 5i mental deopotriv?, de-a dreptul epuizant in anumite zile. Ajungi s? te intrebi, in acele zile, de ce oare mai stai in inv???mânt, de ce nu pleci unde vezi cu ochii? E5ti gata s? renun?i 5i te-ntrebi intru­na: „Mai merit? efortul? La ce bun totul?”... Adev?rul este c? aceste senti­mente negative sunt naturale 5i le in­cearc?, probabil, din când in când, angaja?ii ...

[Articol complet Articol complet]

PLANTUTA PRIETENIEI

,,Educa?ia este un vaccin contra violen?ei” (E.J.Olmos). De la acest mo­tto a pornit, In anul ?colar 2015-2016, un proiect educa?ional pentru cetăţenie democratică ?i drepturile copilului inti­tulat ,,BIG-BROTHER”, al cărui scop este de prevenire ?i diminuare a fenomenu­lui violen?ei din ?coală – bullying – prin activită?i extra?colare ?i prin con?tienti­zarea importan?ei rela?iilor interumane bazate pe toleranţă ?i acceptare. Ca solu?ie pentru stoparea fenome­nului de bullying din ?coală se propune protectoratul de tip ,,Big-Brother”: fieca­re elev din clasa a VIII-a devine ,,un fra­te / soră mai mare” (Big-Brother Senior) pentru un elev din clasa a VI-a şi fiecare elev ...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1