Juridic

CE TREBUIE SA CONTINA PROIECTUL DE BUGET AL UNITATII DE INVATAMANT

Elaborarea proiectului de buget ridică Intotdeauna numeroase dificul­tăţi, din cauza multitudinii de cheltuieli care trebuie avute In vedere şi izvorului acestora (legi, ordonanţe, contracte colective de muncă etc.). Fără a avea pretenţia unui ma­terial perfect şi complet, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a elaborat şi transmis organizaţiilor afiliate In ultimii ani informări orientative pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităţilor/instituţiilor de Invăţământ, In Incercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din Invăţământ potrivit legislaţiei In vigoare (inclusiv Legii­cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) şi Co...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1