Eveniment

Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI

Peste 100 de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Minis­terului Educaţiei Naţionale (MEN). Pro­tes tul a avut In vedere blocarea coma­sărilor abuzive de clase, grupe şi unităţi de Invăţământ; respectarea prevede­rilor legale privind drepturile salariaţilor din Invăţământ; dialog social real In e du caţie; creşterea alocărilor bugeta­re pentru educaţie reflectate In special In costul standard per preşcolar/elev.

„Este vorba despre comasări abuzi­ve dispuse la ordinul MEN, comasări de şcoli, de clase, desfiinţarea unor struc­turi ale unităţilor şcolare, In special din mediul rural. Totul se Intâmplă din cau za costului standard, care este sub dimen­sionat. Şi mai grav este că măsurile au fost dispuse fără a se purta vreun di alog cu partenerii de dialog. Tot din cauza costului standard suntem In situ aţia In care marile colegii naţionale, un de avem personal Inalt calificat, nu se pot Incadra In alocaţiile bugeta re. Parcă MEN nu Işi doreşte calitate, In cercând să determine unităţile de In văţământ să renunţe la profesori bine pregătiţi şi să aducă numai debutanţi pentru că ei costă mai puţin“, a declarat Marius Nis-tor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ,,Spiru Haret“.

Protestatarii – veniţi din mai multe judeţe ale ţării, precum Sibiu, Vâlcea, Dolj, Timiş, Caraş-Severin, Galaţi, Mureş, Brăila, Olt, Alba, Ilfov, Cluj şi din Munici­piul Bucureşti – au sunat din vuvuzele şi au agitat pancarte pe care scria ,,DA, edu caţiei, NU indiferenţei!“. Aceştia au făcut o comparaţie şi Intre alocările bu­getare lunare pentru diferite categorii. Astfel, In timp ce pentru un parlamen­tar statul alocă lunar 40.000 de lei, iar pentru un deţinut se dau 2.500 de lei, pentru un elev se acordă doar 500 de lei, In medie.

Acţiunea de protest a fost una Incu­nunată de succes, având In vedere că la sfârşit, o delegaţie a FSE ,,SPIRU HA­RET“ a fost primită chiar de prim-ministrul Vasilica Viorica Dăncilă. La Intâlnire au mai participat din partea Executivului şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, mi nis trul Educaţiei, Valentin Popa, pre-cum şi consilierul de stat Sevil Shhaideh.

,,Noi am prezentat un memoriu din partea federaţiei noastre cu principa­lele probleme cu care noi ne confrun­tăm, probleme care crează tensiuni In Invăţământul preuniversitar. Situaţiile pe care noi le-am sesizat nu au nici o le gă tură cu performanţele unităţilor de Invăţământ sau cu calitatea actului managerial. Până la urmă trebuie să In­ţeleagă şi reprezentanţii UAT-urilor (uni­tăţilor administrativ teritoriale - n.r.) că o primărie puternică este acea primărie care are şcoli care arată mai bine de­cât primăria”, a precizat Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ,,Spiru Haret”.

Preşedintele FSE ,,SPIRU HARET“ a mai spus că s-a stabilit ca In perioada imediat următoare, prin intermediul pre fecturilor, să se organizeze comisii de dialog social pentru a discuta cazu­rile referitoare la comasările şcolilor, co­masarea claselor şi efectele generate de aceste proceduri. ,,Acolo unde co­masările nu se justifică, categoric lucru­rile vor fi regândite”, a adăugat Nistor.

El a mai spus că, dacă cererile sindi­caliştilor nu vor fi rezolvate, membrii Fe­deraţiei ,,Spiru Haret” vor apela la toate variantele ,,legale” de protest, inclusiv greva.

,,Deocamdată, deschidere există. Noi aşteptăm să vedem cum se con­cre tizează ceea ce am discutat. Vrem fapte! Asta aşteaptă şi colegii noştri din teritoriu şi nu mai au dispoziţia necesară să aştepte. Deci promisiunile nu servesc nimănui. În momentul In care ceea ce s-a discutat aici se pune In practică, In momentul In care vezi că toate acele angajamente sunt respectate, atunci va apărea şi Increderea. Până atunci, va rămâne doar acea doză de neIn­credere şi suspiciune”, a mai spus Ma­rius Nistor.

Un alt subiect abordat In Intâlnirea de la Palatul Victoria a fost acordarea voucherelor de vacanţă, care ar urma să se ofere Incepând cu luna martie, după ce vor fi clarificate unele proble­me de ordin tehnic. •••

DRAGOŞ CONSTANTIN NEACŞU

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI