Eveniment

LIDERII ApEC S-AU INTALNIT CU MINISTRUL EDUCATIEI

Reprezentanţii Alianţei pentru Edu­caţie de Calitate (ApEC) s-au Intâlnit joi, 26 octombrie, cu ministrul Educa­ţiei Naţionale, Liviu Marian Pop. În ca­drul Intâlnirii au fost abordate aspecte generale referitoare la armonizarea şi simplificarea cadrului normativ din domeniu, cu punct de pornire Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi legis­laţia secundară (hotărâri de guvern, metodologii, norme metodologice etc.). În acelaşi timp, au fost discuta­te subiecte punctuale privind orga­nizarea şi funcţionarea unităţilor de Invăţământ, segment care necesită intervenţii coerente şi hotărâte pentru a genera un act educaţional de cali­tate. Cu această ocazie, Liviu Marian Pop a declarat că este pentru prima dată In ultimii ani când la aceeaşi masă, alături de Ministerul Educaţiei, se aşază elevii, studenţii, părinţii şi pro­fesorii pentru a găsi soluţii la probleme­le de fond ale sistemului de educaţie. ,,A fost o primă discuţie cu caracter exploratoriu, Insă am convenit să ne Intâlnim lunar In această formulă, pe de o parte pentru a corecta, repara şi dezvolta lucrurile bune din sistemul de Invăţământ, pe de altă parte pentru a vedea cât am reuşit să Indeplinim din ceea ce ne-am asumat”, a precizat ministrul Liviu Marian Pop. Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ,,Spiru Haret” a ţinut să trasmi­tă un mesaj foarte clar: ,,Alianţa pentru Calitate In Educaţie şi Ministerul Educa­ţiei au o abordare comună faţă de tot ceea ce Inseamnă politică educaţio­nală. Astăzi am expus problemele cu care ne confruntăm In sistem, acestea urmează să fie prioritizate Intrucât sunt chestiuni care pot fi rezolvate pe ter-men scurt şi chestiuni care presupun o etapizare pe termen mediu şi lung”, a susţinut Marius Nistor, preşedintele Fe­deraţiei Sindicatelor din Educaţie ,,Spi­ru Haret”.

La rândul său, liderul Federaţiei Sin­dicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, a subliniat necesita­tea existenţei unei legi coerent struc­turate, care să nu mai facă obiectul unor modificări atât de dese. ,,În opi­nia noastră, o lege a educaţiei trebu­ie construită astfel Incât să fie valabilă măcar pentru un ciclu complet de In­văţământ. Altfel, sistemul va fi In con­tinuare bulversat, nepredictibil şi ne­performant. De asemenea, cred că şi fi nanţarea Invăţământului trebuie clari­ficată, pentru că actualmente există o contradicţie Intre textul legii şi ceea ce se Intâmplă de fapt”, a adăugat Simi-on Hancescu.

De asemenea, Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Con­stanţa, a apreciat iniţiativa de a reuni toţi actorii din sistem şi a calificat discu­ţia drept productivă: ,,O problemă pe care am pus-o pe tapet este finanţa­rea educaţiei In România, In anul 2018. Am solicitat ca, Incepând de anul vii-tor, să avem prin hotărâre de Guvern, clar stabilit, un cost standard/elev care să reflecte In mod real nevoile financi­are ale elevilor din România, dar şi co­eficienţi de diferenţiere, astfel Incât să evităm costurile suplimentare pe care elevii şi părinţii trebuie să le suporte”.

Iulian Cristache, preşedintele Fede­raţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar a declarat că este nevoie de predictibilitate şi stabilitate In sistemul educaţional. ,,Ca părinţi, ne interesează predictibilitatea şi continuitatea legii, dar şi asumarea acestor modificări de Intreg spectrul politic. Avem nevoie de siguranţă In şcoli, pentru noi acest lucru este foar­te important şi considerăm că nu este normal ca aceasta să fie asigurată din contribuţia părinţilor”, a afirmat Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţi­onale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţă­mânt Preuniversitar.

Cu ocazia aceste Intâlniri, repre­zentantul CNE, Petru Apostoiu, a cerut ca elevii să nu mai facă de serviciu pe şcoală. ,,Ne putem declara mulţumiţi după Intâlnirea de astăzi. S-au adunat foarte multe subiecte, Insă pentru noi cele mai stringente sunt modificările preconizate pentru Statutul elevului. De asemenea, vrem să vedem In ce va consta modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor. Noi am propus interzicerea noţiunii de «elev de serviciu», deoarece este anor­mal ca elevii să nu frecventeze orele pentru că trebuie să fie de pază”, a declarat Petru Apostoiu, vicepreşedin­te al Consiliului Naţional al Elevilor.

La Intâlnire au mai fost prezenţi Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale ,,Alma Mater” şi Cornelia Radu, reprezentant al Uniunii Naţionale a Studenţilor din România. În Incheiere, ministrul Liviu Marian Pop a spus că se vor organiza lunar astfel de Intâlniri şi că speră ca Impreună cu reprezentanţii ApEC să găsească soluţii la problemele din sistem. •••

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  LIDERII ApEC S-AU INTALNIT CU MINISTRUL EDUCATIEI