Eveniment

MESAJUL PRESEDINTELUI ROMANIEI, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, TRANSMIS CU OCAZIA CONFERINTEI NATIONALE A FEDERATIEI SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marţi, 16 mai a.c., un mesaj cu ocazia Conferinţei Naţionale a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“. Mesajul a fost prezentat de către doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat, Cabinetul Preşedintelui.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Încep prin a vă mulţumi pentru invitaţia de a participa la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret».

Educaţia a fost şi va rămâne una dintre priorităţile mele, Intrucât influ­enţează direct performanţa eco­nomică a României, având cel mai mare impact asupra viitorului unei naţiuni. Din această perspectivă, accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate este de o importanţă strategică. În Indeplinirea acestui de­ziderat, dumneavoastră, doamne­lor şi domnilor profesori, aveţi un rol esenţial. O educaţie de calitate nu a existat şi nu va exista fără un corp de profesori de calitate, motivaţi şi implicaţi In procesul decizional de la toate nivelurile.

Rolul cadrului didactic este cu atât mai important In acele comu­nităţi In care şcoala reprezintă unul dintre principalele instrumente de Inlăturare a barierelor din calea mo­bilităţii sociale.

Când vorbim despre educaţie şi despre problemele sale, mereu reve­nim la tema reformei, o temă care a ajuns să fie asociată unui număr exa­gerat de schimbări. Ceea ce unii nu Inţeleg, dar dumneavoastră resimţiţi cel mai acut, este că impactul re­formelor din educaţie se vede peste ani, nicidecum de pe o zi pe alta. Pentru a evita ca fiecare generaţie de copii, fiecare deceniu al carierei unui cadru didactic să fie marcate de schimbări succesive, adesea dis­cordante, este esenţial să avem o vi­ziune comună, pe termen lung, care să imprime o direcţie unitară politici­lor din sistem.

De aceea, consensul asupra di­recţiei de dezvoltare a sistemului educaţional a devenit fundamental, fiind singurul care poate imprima sta­bilitate şi predictibilitate comunităţii şcolare. Pentru a contribui la atingerea acestui deziderat, In calitate de Preşedinte al României, am lansat pe 15 februarie 2016 proiectul «România educată». În mod simbolic, la acea dată s-au aniversat 165 de ani de la naşterea lui Spiru Haret, considerat reformatorul sistemului de Invăţă­mânt din România.

Ne dorim ca acest proiect să includă, In viziunea şi strategia pe termen lung privind dezvoltarea sis­temului educaţional, soluţii pentru ameliorarea statutului cadrului di­dactic In societate. Acţiunile con­crete propuse vor viza Imbunătăţirea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, creşterea atractivităţii ca­rierei didactice, precum şi adresarea mai bună a nevoilor actorilor impli­caţi, atât elevi, cât şi cadre didacti­ce, dar şi ale societăţii româneşti In ansamblul ei.

Pe această cale, doresc să vă mulţumesc pentru sprijinul şi impli­carea dumneavoastră In proiectul «România educată». Am remarcat In mod deosebit deschiderea şi contri­buţia Federaţiei Sindicatelor din Edu­caţie «Spiru Haret». În definitiv, orice schimbare profundă In educaţie nu are nicio şansă fără implicarea celor care o transformă din teorie In re­alitate, zi de zi, In sala de clasă şi In viaţa şcolii.

Contez pe susţinerea dumnea­voastră şi In cea de-a doua etapă a proiectului «România educată» şi vă asigur de Intregul meu sprijin pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru sistemul educaţional din Ro­mânia, ca profesor şi Preşedinte al tuturor românilor, deopotrivă.

Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes In activitatea de reprezenta­re a intereselor cadrelor didactice, adevăraţi făuritori de destine!“ •••

KLAUS IOHANNIS, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI


 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  MESAJUL PRESEDINTELUI ROMANIEI, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, TRANSMIS CU OCAZIA CONFERINTEI NATIONALE A FEDERATIEI SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET