Eveniment

STIMAT AUDITORIU

Federaţia Naţională a Asocia­ţiilor de Părinţi - Învăţământ Preu­niversitar este onorată de prezen­ţa la Conferinţa Naţională a FSH, şi considerăm invitaţia ca o prelun­gire a bunelor relaţii de colabo­rare dintre aceste două instituţii. De asemenea, doresc să mulţu­mesc celor prezenţi In sală, cei care ne-aţi călăuzit paşii In cariera profesională şi care ne călăuziţi In continuare paşii propriilor copii şi viitorilor nepoţi. De când sunt pre­şedinte al Federaţiei, am conside­rat că este normal ca toţi factorii implicaţi In sistemul educaţional, şi anume profesori, părinţi şi elevi să ne aşezăm la masa dialogului, astfel Incât prin modul de implica­re obiectiv să reuşim să aducem un nivel de calitate al sistemului educaţional. Avem nevoie de o reformă şi un Invăţământ bazat pe educaţie şi nu pe instrucţie, de profesori bine plătiţi şi calificaţi pentru a reuşi să implementeze o nouă programă şcolară. Cred că e timpul să vorbim mai puţin, deşi constat că In ultimul timp, educaţia a devenit sport naţional la nivel de dezbatere, sunt foarte multe instituţii care comentează foarte mult, dar care nu-şi aduc şi un aport In adevăratul sens al cu­vântului. Avem nevoie de o LEN care să pună accentul pe valori­zarea sistemului educaţional, pe egalitatea de şanse, o lege care să cuprindă o finanţare necesa­ră şi suficientă fără compromisuri şi fără implicarea politicului. Ca activitate, doresc să vă aduc la cunoştinţă că federaţia noastră a Inceput acţiuni de monitorizare conform acordului de partene­riat pe care-l avem cu MEN, prin care Incercăm să armonizăm şi responsabilizăm relaţiile dintre pă­rinţi, profesori şi elevi, să sprijinim şcoala prin acţiunile comune pe care le putem Intreprinde şi cu autorităţile locale. [...] MEN trebu­ie să Inţeleagă că nu sunt şi nu vor mai fi singuri niciodată, ci secon­daţi oficial, legitim şi profesionist, de organisme complementare cum sunt FNAP, CNE, AEC, FSH şi FSLI. •••

CU STIMĂ,

IULIAN CRISTACHE

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Eveniment  STIMAT AUDITORIU