Eveniment

FEDERATIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET SI-A ALES CONDUCEREA PENTRU URMATORII CINCI ANI

Peste 200 de delegaţi, observatori şi invitaţi au participat, la 16 mai 2017, la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindi­catelor din Educaţie ,,Spiru Haret“. Ac­ţiunea s-a bucurat de prezenţa doam­nei Nicoleta Nicolae, consilier de stat al preşedintelui României, care a pre­zentat şi mesajul acestuia, a domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei, care a dat citire şi mesajului domnului Sorin Grindeanu, prim-ministru al României, a doamnei Daniela Barbu, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a doamnei Ecaterina Andronescu, pre­şedintele Comisiei pentru Invăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - Senatul României, a domnului Sorin CImpeanu, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor şi fost min...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL DOMNULUI PRESEDINTE MARIUS OVIDIU NISTOR

STIMATI INVITATI, DRAGI COLEGI, DOAMNELOR ŞI DOMNILOR Am recitit, recent, o declaraţie a mi­nistrului Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, care afirma că: „Este un lucru contrar oricărei morale a trăi cineva In contul unei idei nobile, fără a face nimic pen­tru a o servi." Suntem aici, In sală, oameni care ne-am ales profesii care servesc unei idei nobile – Invăţământul românesc, angajaţii săi şi educarea tinerilor – fie In şcoală, fie In organizaţiile sindicale, fie In asociaţii ale elevilor, studenţilor, părinţi­lor sau ale cadrelor didactice. Doamnelor şi domnilor, stimaţi invi­taţi, este plăcerea mea şi privilegiul de a vă ura un călduros „Bun venit“ la Confe­rinţa Naţională a...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL PRESEDINTELUI ROMANIEI, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, TRANSMIS CU OCAZIA CONFERINTEI NATIONALE A FEDERATIEI SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marţi, 16 mai a.c., un mesaj cu ocazia Conferinţei Naţionale a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“. Mesajul a fost prezentat de către doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat, Cabinetul Preşedintelui. Vă prezentăm în continuare textul mesajului: „Încep prin a vă mulţumi pentru invitaţia de a participa la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret». Educaţia a fost şi va rămâne una dintre priorităţile mele, Intrucât influ­enţează direct performanţa eco­nomică a României, având cel mai mare impact asupra viitorului unei naţiuni. Din această perspe...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL MINISTRULUI EDUCATIEI, PAVEL NASTASE

Sunt onorat de invitaţia de a parti­cipa la Conferinţa Naţională a Fede­raţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, UN PARTENER SERIOS AL DIA­LOGULUI CONSTANT pe care Ministe­rul Educaţiei Naţionale Il are cu toate organizaţiile sindicale, studenţeşti şi ale elevilor, cu organizaţiile nonguverna­mentale centrate pe educaţie şi pro­blemele tinerilor. Cunosc destul de bine activitatea Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, acţiunile eficiente In ve­derea promovării şi protejării intereselor comune ale celor peste 80.000 de sa­lariaţi din Invăţământul preuniversitar şi universitar, pentru soluţionarea şi gestio­narea nevoilor acestora şi, nu In puţine cazuri, pentru interesul publi...

[Articol complet Articol complet]

MESAJUL PRIM-MINISTRULUI SORIN GRINDEANU PENTRU CONFERINTA NAŢIONALA A FEDERATIEI SINDICATELOR DIN EDUCAŢIE SPIRU HARET

Doamnelor şi domnilor profesori, Stimaţi invitaţi, Vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la Conferin­ţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Ha­ret“, aş fi venit cu drag dacă timpul mi-ar fi permis, mai ales că educaţia este un domeniu prioritar pentru guvernul pe care Il conduc. În aceste câteva luni de guvernare, Guvernul a luat câte­va măsuri importante In ceea ce priveşte sistemul de Invăţă­mânt. În primul rând, mă refer la creşterea cu 15% a bugetului educaţiei faţă de 2016. Sunt perfect conştient de faptul că Incă nu e suficient, dar suntem decişi să menţinem ritmul de creştere astfel Incât sistemul educaţional să se bucure de im­portanţa cuvenită. Î...

[Articol complet Articol complet]

DOMNULE PRESEDINTE NISTOR, DOMNULE MINISTRU, DOAMNA CONSILIER DE STAT, DOAMNA SECRETAR DE STAT, STIMATI PROFESORI, ONORATI INVITATI

În primul rând, bună ziua! Este o reală onoare şi plăcere pentru mine să pot if astăzi în faţa dumneavoastră, la conferinţa unuia dintre partenerii mişcării de reprezentare a elevilor, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“. Ieri, când eram în tren, rememoram primul contact dintre Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Federaţia „Spiru Haret“. Era acum aproape 2 ani, în iunie 2015. Doar ce fusesem ales în primul mandat de preşedinte al asociaţiei şi am avut o întâlnire cu domnul preşedinte Nistor. În acel moment, se vehicula în spaţiul public ideea modificării substanţiale a Legii nr. 1/2011. Coincidenţă sau nu, acum este mai mult decât cert faptul că, în peri...

[Articol complet Articol complet]

DOMNULE PRESEDINTE, STIMATI INVITATI, DOMNILOR PROFESORI

Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de unul dintre cele mai puternice sindicate din România, o structură care, prin vocea miilor de profesori reprezentaţi, a adus schim­bări benefice sistemului educaţional din România, In anii care au trecut. Ca reprezentant al elevilor din Ro­mânia, am avut bucuria de a conlu­cra cu domnul preşedinte Nistor, de a Invăţa multe din activitatea dumnea­lui şi totodată de a gândi analitic tot ce Inseamnă dezbaterea şi aproba­rea politicilor publice din educaţie. Însă, fiind elev şi totodată preşedintele structurii naţionale a elevilor, am privit educaţia din două perspective, care nu erau Intotdeauna congruente şi am Incercat să analizez acest lucru mai In amănunt. De ce la clas...

[Articol complet Articol complet]

STIMAT AUDITORIU

Federaţia Naţională a Asocia­ţiilor de Părinţi - Învăţământ Preu­niversitar este onorată de prezen­ţa la Conferinţa Naţională a FSH, şi considerăm invitaţia ca o prelun­gire a bunelor relaţii de colabo­rare dintre aceste două instituţii. De asemenea, doresc să mulţu­mesc celor prezenţi In sală, cei care ne-aţi călăuzit paşii In cariera profesională şi care ne călăuziţi In continuare paşii propriilor copii şi viitorilor nepoţi. De când sunt pre­şedinte al Federaţiei, am conside­rat că este normal ca toţi factorii implicaţi In sistemul educaţional, şi anume profesori, părinţi şi elevi să ne aşezăm la masa dialogului, astfe...

[Articol complet Articol complet]

PANA IN 2022, GUVERNUL PROMITE O CRESTERE SALARIALA DE PESTE 100 PROCENTE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Fe­deraţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, doamna Daniela Barbu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Justi­ţiei Sociale, a făcut o prezentare a proiec­tului de lege a salarizării unitare, prezentare pe care o prezentăm în cele ce urmează: Unul dintre obiectivele prioritare ale Pro­gramului de guvernare 2017 – 2020 l-a con­stituit elaborarea, In primul trimestru al anului 2017, a unei noi legi privind salarizarea per­sonalului plătit din fonduri publice. În urma negocierilor şi cu acordul organizaţiilor sindi­cale a fost elaborat proiectul de lege, pro­iect care a fost depus In parlament. Scopul proiectului de lege Il constituie eliminare...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1