Eveniment

Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI

Peste 100 de membri ai Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Minis­terului Educa?iei Na?ionale (MEN). Pro­tes tul a avut In vedere blocarea coma­s?rilor abuzive de clase, grupe ?i unit??i de Inv???mânt; respectarea prevede­rilor legale privind drepturile salaria?ilor din Inv???mânt; dialog social real In e du ca?ie; cre?terea aloc?rilor bugeta­re pentru educa?ie reflectate In special In costul standard per pre?colar/elev. „Este vorba despre comas?ri abuzi­ve dispuse la ordinul MEN, comas?ri de ?coli, de clase, desfiin?area unor struc­turi ale unit??ilor ?colare, In special din mediul rural. Totul se Intâmpl? din cau za costului standard, care este sub dimen­sionat. ?i mai gr...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1