Actualitate

APEL LA RESPONSABILITATE!

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Pre­universitar, Consiliul Naţional al Elevilor și Asociaţia Elevilor din Constanţa soli­cită tuturor părţilor direct implicate In funcţionarea sistemului de Invăţământ – instituţii de decizie, cadre didactice, beneficiari primari și secundari ai Invă­ţământului, organizaţii sindicale și struc­turi asociative ale părinţilor – să analize­ze cu responsabilitate situaţia actuală a Educaţiei românești.

Toate discuţiile din ultimele săptă­mâni legate de adoptarea Legii - ca­dru privind salarizarea personalului plă­tit din fonduri publice au scos la iveală o serie de nemulţumiri și au evidenţiat unele neajunsuri ale legii pentru care trebuie găsite soluţii. Dar rezolvarea nu se obţine prin acţiuni care riscă mai de­grabă să dezbine sistemul și să genere­ze conflicte Intre părinţi, cadre didacti­ce, elevi și sindicate.

Cu toţii ne dorim un sistem educa­ţional de calitate, susţinut corespunză­tor din punct de vedere financiar. Însă, pentru atingerea acestui scop, trebuie să apelăm la acţiuni care să nu afec­teze interesul major al elevilor și care să se dovedească a fi constructive pe termen lung.

În acest sens, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“, Federa­ţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, Consiliul Naţional al Elevilor și Asociaţia Elevilor din Constanţa solicită public Preșe­dintelui României și Primului Ministru o Intâlnire de urgenţă, In cadrul căreia să prezentăm problemele cu care ne confruntăm In fiecare zi, fie că vorbim de salarizarea necorespunzătoare, de formarea cadrelor didactice, de sigu­ranţa din unităţile de Invăţământ, de lipsa dotărilor din școli sau de calitatea celor existente sau de susţinerea acor­dată părinţilor de către stat etc.

Noi – cadre didactice, elevi, pă­rinţi, organizaţii sindicale din educaţie și structuri asociative ale părinţilor – Im­preună reprezentăm o forţă și cerem la unison o implicare activă a tuturor factorilor educaţionali și politici pentru a putea găsi Impreună soluţii viabile și responsabile la problemele din sistem. Soluţiile, odată identificate, trebuie să fie asumate politic și aplicate cu con­secvenţă, fără ingerinţe de orice altă natură. •••

 


descarca PDF
 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  APEL LA RESPONSABILITATE!