Actualitate

INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!

Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale pân? la momentul In care institu?ia va In?elege c? un dialog social real presu­pune transparen??, comunicare, discu?ii de pe pozi?ii de egalitate ?i parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu m?surile abuzive dispuse inspectorate­lor ?colare (comasarea de unit??i, de clase ?i de grupe; desfiin?area, In mediul rural, a unor structuri ale unit??ilor de In­v???mânt; interdic?ia men?inerii cadre­ lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdic?ia reducerii cu 2 ore a normei d...

[Articol complet Articol complet]

Pagina :
  • 1