Eveniment

FEDERATIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET SI-A ALES CONDUCEREA PENTRU URMATORII CINCI ANI

Concedii Peste 200 de delegaţi, observatori şi invitaţi au participat, la 16 mai 2017, la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindi­catelor din Educaţie ,,Spiru Haret“. Ac­ţiunea s-a bucurat de prezenţa doam­nei Nicoleta Nicolae, consilier de stat al preşedintelui României, care a pre­zentat şi mesajul acestuia, a domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei, care a dat citire şi mesajului domnului Sorin Grindeanu, prim-ministru al României, a doamnei Daniela Barbu, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a doamnei Ecaterina Andronescu, pre­şedintele Comisiei pentru Invăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - Senatul României, a domnului Sorin CImpeanu, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor şi fost min...

[Articol complet Articol complet]

Şcoala Internaţională

CUI II PASA DE STAREA DE BINE A PROFESORILOR

Sănătatea emoţională şi socială a tinerilor este aproape imposibil de sprijinit de către profesori dacă aceştia, la rândul lor, nu se îngrijesc de propria lor sănătate emoţională. Oricine a lucrat Intr-o şcoală sau cine cunoaşte un profesor ştie că aceştia sunt, adeseori, stresaţi, obosiţi, şi că lucrează de multe ori la cota de avarie până la sosirea următoarei va­canţe şcolare. Rapoartele sugerează că volumul de lucru este din ce In ce mai mare, că a crescut, de asemenea, obligaţia de monitorizare a diverselor aspecte şcolare, dar şi responsabilita­tea. Nu In ultimul rând, trebuie luate In calcul şi comportamentul provocator al elevilor, dificultăţile emoţionale ale acestora, schimbările politice In curs...

[Articol complet Articol complet]

Opinii

DIMENSIUNEA CRESTINA A SOLIDARITATII

În ultima vreme, am asociat tot mai mult termenul ,,sindicat“ cu o organiza­ţie care acţionează In numele mem­brilor săi, care Ii reprezintă, care luptă pentru apărarea drepturilor acestora şi pentru dobândirea de noi drepturi, participând la negocieri şi organizând uneori acţiuni de protest, care pot pro­duce un oarecare disconfort altor ca­tegorii sociale. Ultima lege In vigoare, Legea Nr. 62/2011 a Dialogului Social, precizează că o organizaţie sindicală ,,se constituie pe baza dreptului de li­beră asociere, In scopul apărării drep­turilor prevăzute In legislaţia naţională, In contractele colective şi individuale de muncă sau In acordurile colective de muncă, precum şi In pactele, trata­tele şi convenţiile ...

[Articol complet Articol complet]